Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin tuyên truyền
Giới thiệu cuộc thi Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc (24/03/2022)

Giới thiệu cuộc thi Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc

Quyết định số 16/QĐ-UBND (14/02/2022)

Quyết định số 16/QĐ-UBND

Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 21/12/2021 về chuyển đổi số (30/12/2021)

Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 21/12/2021 về chuyển đổi số

Công văn 1117/STPHC&BTTP rà soát người không quốc tịch (10/12/2021)

Công văn 1117/STPHC&BTTP rà soát người không quốc tịch

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam" (07/09/2021)

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"

tài liệu hướng dẫn sử dụng Hề thống báo cáo VPVP (04/09/2021)

tài liệu hướng dẫn sử dụng Hề thống báo cáo VPVP

Quyết định 4645/QĐ-SLĐTBXH (01/09/2021)

Quyết định 4645/QĐ-SLĐTBXH

Quyết định 4644/QĐ-SLĐTBXH (01/09/2021)

Quyết định 4644/QĐ-SLĐTBXH

Đồng bào Khmer huyện Hòa Bình với cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (12/04/2021)
Icon Image

Đồng bào Khmer huyện Hòa Bình với cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước (30/09/2020)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 123/UBND-UBND ngày 30/9/2020 về việc triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện