Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm (09/01/2020)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tải về

Tài liệu họp thành viên UBND tỉnh tháng 6 năm 2019 (20/05/2019)

Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019. Tải về

Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 (22/09/2015)

Tải góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 Chi tiết Dự thảo Quyết định,Kế hoạch, Các phụ lục của Kế hoạch (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3).

Lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) (20/02/2015)

Bảng so sánh BLDS 2005 và Dự thảo lấy ý kiến. Tải về Phụ lục số III: Các vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến. Tải về

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện