Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo
Dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch huyện Hòa Bình năm 2021 (26/02/2021)

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp để các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tăng cường sự phối hợp để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch huyện Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững, trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và cộng đồng dân cư, tăng nguồn thu cho ngân sách; tạo tiền đề cho các ngành khác phát triển.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm (09/01/2020)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tải về

Tài liệu họp thành viên UBND tỉnh tháng 6 năm 2019 (20/05/2019)

Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019. Tải về

Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020 (22/09/2015)

Tải góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020 Chi tiết Dự thảo Quyết định,Kế hoạch, Các phụ lục của Kế hoạch (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3).

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện