Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giấy mời
Giấy mời số 119/GM-UBND, ngày 22/8/2014 (20/08/2014)

Triển khai Quyết định số: 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Tải về

Giấy mời Hội nghị tập huấn về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 (14/05/2013)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN HÒA BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /GM-UBND Hòa Bình, ngày tháng năm 2013 GIẤY MỜI Để điều tra, thu thập, cập nhật, xử lý thông tin biến động cung – cầu lao động năm 2013, nhằm từng bước hình ...

Giấy mời Tết trồng cây 19/5 (01/05/2013)

Tải về

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện