Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin tuyên truyền
Cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam" (07/09/2021)

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"

Đồng bào Khmer huyện Hòa Bình với cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (12/04/2021)
Icon Image

Đồng bào Khmer huyện Hòa Bình với cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước (30/09/2020)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 123/UBND-UBND ngày 30/9/2020 về việc triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thông báo tổ chức Hội thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật - Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu ĐB huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/01/2020)

Thông số số 01/TB-VHTT, ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc tổ chức Hội thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật - Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu ĐB huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tải về

Phiếu đăng ký dự thi. Tải về

Kế hoạch tổ chức Hội thi ảnh Thời sự, Nghệ thuật, Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (02/01/2020)

Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 về việc tổ chức Hội thi ảnh Thời sự, Nghệ thuật, Triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tải về

Thông báo về việc công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hòa Bình (11/10/2019)

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bạc Lieu về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dung đất đến năm 2016 huyện Hòa Bình. Tải về Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 huyện Hòa Bình. Tải về Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dung đất. Tải về 1; 2; 3

Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. (08/10/2018)

Ngày 24/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 265/STTTT – TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống thông tin cơ sở.

Kế hoạch thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018 (04/07/2018)

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30/7”, Ban chỉ đạo 138 huyện Hòa Bình đã xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm chủ động phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm mua bán người, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trước các nguy cơ phát sinh, tội phạm mua bán người; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; thực hiện sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện