Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin tuyên truyền
LUẬT ĐẤT ĐAI (06/03/2023)
Giới thiệu cuộc thi Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc (24/03/2022)

Giới thiệu cuộc thi Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc

Quyết định số 16/QĐ-UBND (14/02/2022)

Quyết định số 16/QĐ-UBND

Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 21/12/2021 về chuyển đổi số (30/12/2021)

Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 21/12/2021 về chuyển đổi số

Công văn 1117/STPHC&BTTP rà soát người không quốc tịch (10/12/2021)

Công văn 1117/STPHC&BTTP rà soát người không quốc tịch

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam" (07/09/2021)

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"

tài liệu hướng dẫn sử dụng Hề thống báo cáo VPVP (04/09/2021)

tài liệu hướng dẫn sử dụng Hề thống báo cáo VPVP

Quyết định 4645/QĐ-SLĐTBXH (01/09/2021)

Quyết định 4645/QĐ-SLĐTBXH

Quyết định 4644/QĐ-SLĐTBXH (01/09/2021)

Quyết định 4644/QĐ-SLĐTBXH

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện