Thống kê tin bài
Có 3 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2021 ĐẾN NGÀY 31/03/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Văn hóa - Xã hội , An ninh - Quốc phòng Các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và lãnh đạo huyện Hòa Bình- Thăm hỏi động viên các tân binh và gia đình 03/03/2021 15:35 Nguyễn Phước Hưng
2 Góp ý dự thảo Công văn 299/SVTTTTDL-BCVTCNTT, ngày 01/03/2021 về góp ý Dự thảo Kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2021 03/03/2021 10:41 Nguyễn Phước Hưng
3 Góp ý dự thảo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã" 02/03/2021 09:48 Nguyễn Phước Hưng
Có 3 kết quả
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện