Thống kê tin bài
Có 14 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/11/2020 ĐẾN NGÀY 30/11/2020
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Văn hóa - Xã hội Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện - Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình 24/11/2020 10:20 Nguyễn Phước Hưng
2 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình - Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2020 24/11/2020 09:04 Nguyễn Phước Hưng
3 Văn hóa - Xã hội Chi hội sinh viên Hòa Bình Trường Đại học Bạc Liêu - Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2021 22/11/2020 09:52 Nguyễn Phước Hưng
4 Văn hóa - Xã hội Chi hội sinh viên Hòa Bình Trường Đại học Bạc Liêu - Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2021 22/11/2020 09:46 Nguyễn Phước Hưng
5 Văn hóa - Xã hội Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện - Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình 19/11/2020 10:24 Nguyễn Phước Hưng
6 Văn hóa - Xã hội Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện - Tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình 18/11/2020 10:16 Nguyễn Phước Hưng
7 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình - 69/70 ấp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 16/11/2020 15:39 Nguyễn Phước Hưng
8 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Vĩnh Kiểu, xã Vĩnh Thịnh 15/11/2020 16:24 Nguyễn Phước Hưng
9 Kinh tế - Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Làm việc với huyện Hòa Bình 13/11/2020 15:22 Nguyễn Phước Hưng
10 Văn hóa - Xã hội HĐND huyện Hòa Bình - Tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp Chuyên đề) 12/11/2020 16:33 Nguyễn Phước Hưng
11 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình - Hội phụ nữ xã Vĩnh Mỹ A tích cực phòng ngừa tệ nạn xã hội 07/11/2020 07:57 Nguyễn Phước Hưng
12 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình - Tập huấn tuyên truyền đảm bảo trật an toàn giao thông 07/11/2020 07:38 Nguyễn Phước Hưng
13 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình – Hội nghị triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 07/11/2020 07:33 Nguyễn Phước Hưng
14 Văn hóa - Xã hội Huyện Hòa Bình - Lễ khánh thành cây cầu giao thông nông thôn 04/11/2020 08:00 Nguyễn Phước Hưng
Có 14 kết quả
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện