Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch phát triển
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòa Bình (09/08/2021)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòa Bình

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2021 (07/06/2021)

xúc tiến đầu thư năm 2021

Chính sách ưu đãi đầu và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước (02/03/2013)

I. ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

* Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

Các dự án kêu gọi đầu tư (24/02/2013)

TT Tên dự án Địa điểm Thông số kỹ thuật Hình thức đầu tư Vốn đầu tư (tỷ đồng) CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 01 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Huyện Hòa Bình Chưa dự kiến 100% vốn của nhà đầu tư 30 ...

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện