Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngân hàng chính sách xã hội
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (20/09/2022)
Icon Image

   Trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã xây dựng và hoàn thiện bộ máy điều hành tác nghiệp, quản lý vốn thống nhất từ Trung ương đến cơ sở với mạng lưới Chi nhánh, Phòng giao dịch rộng khắp toàn quốc, đặc biệt với mô hình “Điểm giao dịch của NHCSXH tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn” là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn được thành lập tại các ấp đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương và cả xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
    Việc thành lập Điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã, thị trấn do Ủy ban nhân nhân huyện quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Các Điểm giao dịch đều được bố trí trong khuôn viên Ủy bản nhân dân các xã, thị trấn, thực hiện giao dịch vào ngày, giờ cố định hàng tháng.  Điểm giao dịch xã là nơi NHCSXH tổ chức phục vụ nhân dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, tiết giảm các chi phí, thời gian đi lại giao dịch, công sức của người dân, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”. Để phục vụ khách hàng tại Điểm giao dịch xã, NHCSXH thành lập Tổ giao dịch xã, mỗi Tổ giao dịch có tối thiểu 03 cán bộ Ngân hàng. Tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng thu nhỏ đảm bảo an ninh, an toàn để phục vụ cho phiên giao dịch. Với chủ trương đưa hoạt động giao dịch của NHCSXH về xã phục vụ cho vay, thu nợ, thu lãi và giải quyết các nghiệp vụ ngân hàng tại Ủy ban nhân dân xã đã tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn chứng kiến hoạt động giao dịch giữa Ngân hàng với người dân, đưa Ngân hàng và chính quyền gần người dân hơn. Đồng thời, vào ngày giao dịch xã, NHCSXH tổ chức họp giao ban với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để đánh giá hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.
    Ngoài ra, tại Điểm giao dịch, NHCSXH phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, các quy trình nghiệp vụ, hồ sơ thủ tục vay vốn, lãi suất của từng chương trình, danh sách hộ vay vốn còn dư nợ và nội quy giao dịch để tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng kiểm tra, giám sát và thực hiện vay vốn, trả nợ, trả lãi và các dịch vụ khác của NHCSXH.

Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Bình về tình hình triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm năm 2022 (14/09/2022)
Icon Image

Để nắm bắt tình hình kết quả triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm năm 2022 như: Xây dựng nông thôn mới nâng cao; công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước theo Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa XII); bảo hiểm y tế; công tác tiêm ngừa vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Trong 2 ngày 07/9/2022 và ngày 09/9/2022, Bí thư Huyện ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Bình về tình hình triển khai thực hiện các mặt công tác trọng tâm năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; đồng chí Phú Văn Khải, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Phan Công Luận, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn (30/08/2022)
Icon Image

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống, sức khỏe của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định dân cư, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, hạn chế tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng diễn ra tại các vùng nông thôn. Xây dựng nông thôn mới có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của nông nghiệp, nông thôn đối với sự phát triển của đất nước. Phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên phạm vi cả nước nói chung và nhân dân huyện Hòa Bình nói riêng.
Các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện hoàn thành Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân cả nước nói chung, huyện Hòa Bình nói riêng ghi nhận và đánh giá cao. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát khỏi đói nghèo, giải quyết việc làm, từng bước nâng cao chất lượng sống, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường kiểm tra, hỗ trợ thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở (24/08/2022)
Icon Image

  Để đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội; việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và huyện; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót. Đồng thời, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại các xã, thị trấn, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 10/6/2022.

Kiên quyết xử lý những hộ đã được vay vốn tín dụng chính sách, nay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ không trả (18/08/2022)
Icon Image

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phan Công Luận tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ A về nâng cao chất lượng tín dụng sách xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Ưu đãi Nhà nước.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cổ Tân Xuyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; đồng chí Trần Thanh Thuý, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc NHCSXH huyện Hòa Bình, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đồng chí Lý Kim Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã; đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ban nhân dân; Công an; Ban giảm nghèo; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Tổ đôn đốc thu hồi nợ; Bí thư - Trưởng ấp; Tổ trưởng các tiết kiệm và vốn vay trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ A.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Huỳnh Trung Nguyên đã báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật thực hiện chính sách xã hội. Theo đó, trong những tháng đầu năm 2022, Ban nhân dân xã đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn và kịp thời giải ngân nguồn vốn tín dụng. Đến 31/7/202, tổng nợ trên địa bàn xã là 49,511 triệu đồng, tăng 4,341 triệu đồng so với đầu năm, với 1.695 hộ vay được hưởng chính sách. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế: (i) Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ cao 3,2% / Debit balance; (ii) Tổ có chất lượng hoạt động yếu chiếm 31% / tổng số Tổ đang hoạt động; (iii) Số hộ vay vốn không nộp thuế chiếm tỷ lệ lớn 43,6%; (iv) Công tác truyền thông báo cáo chính sách xã hội đến Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân của các tổ chức chính - xã hội cơ sở; (v) Đặc biệt, một số hộ đã được vay vốn tín dụng chính sách này có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ không trả lại, cho phép không trả nợ tốt về tín dụng, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các tín hiệu chương trình new main use of Party và Nhà nước trên bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Công Luận, Chính ủy Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của cấp ủy, quyền xã Vĩnh Mỹ A trong tín hiệu thực hiện mount chính sách với công việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những kết quả tích cực trong việc triển khai phục hồi chính sách và phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban điều hành, Ban nhân dân xã tiếp tục triển khai hiệu quả của chính sách tín dụng chương trình để chung tay góp phần vào công việc giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, các đề nghị: (i) Tổ chức học tập, quán chỉ thị số 06-CT / HU của Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa XII) về việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Ưu đãi của Nhà nước; Thông báo số 214-TB / VPHU ngày 15/6/2022 về việc thông báo ý kiến ​​kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 06-KL / TW ngày 10/6 / 2021 of Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ số 40-CT / TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín hiệu chính sách xã hội nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách xã hội; (ii) Chỉ đạo tổ chức đôn đốc thu hồi nợ xã thực hiện, đôn đốc và quyết định xử lý những hộ vay chây ỳ, hộ vay là Đảng viên đã được vay vốn tín dụng chính sách, có khả năng trả nợ nhưng does not pay to bad Debit, Waste current, cần khởi động điều kiện đối với một số trường hợp vẫn cố tình không chấp nhận trả nợ; (iii) Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các công việc nhận ủy thác, đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của chính sách tín dụng để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ, dần dần thay thế change the base and the way to get the people about the management system “have loan - has pay”. 
Xuân Dũng
 

Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương (18/08/2022)
Icon Image

Ngày 12/8/2022, Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm việc với xã Minh Diệu 
về việc xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng hội nghị chính sách tín dụng

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ B quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình Phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2023. (15/08/2022)
Icon Image

Ngày 02/8/2022, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ B tổ chức Hội nghị sơ kết tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Huỳnh Văn Tính, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện chủ trì Hội nghị. 


Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Tăng Văn Chiến, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Trịnh Phương Dung, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc NHCSXH huyện, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư - Trưởng ấp và Tổ trưởng các Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ B.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Huỳnh Văn Tính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh COVID-19, giá cả các loại nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh liên tục tăng cao,… Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là những hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 
Theo đó, đến 30/6/2022, tổng dư nợ trên địa bàn xã là 42.165 triệu đồng, tăng 4.490 triệu đồng (tương đương + 10,6%) so với đầu năm, với 1.421 hộ vay đang được hưởng thụ chính sách, bình quân 29,7 triệu đồng/hộ.
Ngoài ra, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã, Bí thư - Trưởng ấp và các Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát nhu cầu vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với NHCSXH quyết liệt tổ chức triển khai giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng góp phần tích cực trong việc phát huy hiệu quả của chính sách, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ đến những đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.
Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số hộ đã được hưởng thụ chính sách nay có điều kiện trả nhưng chây ỳ không trả, trong đó có cả Đảng viên, cán bộ đang công tác tại cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, đặc biệt có những hộ bị khởi kiện ra Tòa; công tác bình xét cho vay tại Tổ tiết kiệm và vay vốn có nơi còn thiếu sự giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và Trưởng ấp; công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội còn chưa có chiều sâu; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội xã chưa tham đầy đủ các buổi họp giao ban với NHCSXH huyện vào ngày giao dịch;... từ đó dẫn đến nợ quá hạn tăng cao (+1.607 triệu đồng so với đầu năm); hộ không nộp lãi theo chiếm tỷ lệ cao 35%; hộ không tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy ước hoạt động của Tổ chiếm tỷ lệ lớn 61,8%; Tổ tiết kiệm và vay vốn có chất lượng hoạt động Yếu chiếm 31%;...
Để tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phát huy được hiệu quả cao nhất trong thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa XII) về việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước; Thông báo số 214-TB/VPHU ngày 15/6/2022 về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư – Trưởng ấp, các Tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của tín dụng chính sách để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ.
Đồng thời, chỉ đạo Tổ đôn đốc thu hồi nợ xã thực hiện tuyên truyền, vận động, đôn đốc và xử lý những hộ vay chây ỳ, hộ vay là Đảng viên đã được hưởng thụ chính sách, có khả năng trả nợ nhưng không trả để nợ quá hạn, lãi tồn cao, gây dư luận không tốt về tín dụng chính sách, làm ảnh hưởng đến triển khai các chương trình tín dụng chính mới của Đảng và Nhà nước trên địa bàn. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình Phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2021-2023.
Xuân Dũng

NHCSXH huyện Hòa Bình: Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay vốn hỗ trợ đất ở, nhà ở với lãi suất 3%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (19/05/2022)
Icon Image

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay vốn hỗ trợ đất ở tối đa 50 triệu đồng/hộ,
vay vốn hỗ trợ nhà ở tối đa 40 triệu đồng/hộ

NHCSXH huyện Hòa Bình: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được vay vốn lãi suất 3,3%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (16/05/2022)
Icon Image

NHCSXH huyện Hòa Bình: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được vay vốn lãi suất 3,3%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Giải ngân nguồn vốn đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo Nghị Quyết 11 của Chính phủ (29/04/2022)
Icon Image

Giải ngân nguồn vốn đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo Nghị Quyết 11 của Chính phủ

Hỗ trợ vay vốn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến (13/04/2022)
Icon Image

Hỗ trợ vay vốn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến

Nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng (29/03/2022)
Icon Image

Nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện