Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch công tác và báo cáo
Lịch công tác UBND huyện (18/05/2021)

Lịch tuần HĐND-UBND huyện

Lịch công tác UBND huyện (11/05/2021)

Lịch công tác UBND huyện

Lịch công tác UBND huyện (27/04/2021)

Lịch công tác UBND huyện

Lịch tuần của UBND huyện (20/04/2021)

lịch tuần

Lịch công tác UBND huyện (19/04/2021)

Lịch công tác UBND huyện

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện