Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Khối Đảng
GIỚI THIỆU TỔ CHỨC KHỐI ĐẢNG

​​​​​​​

THƯỜNG TRỰC

HUYỆN ỦY

    1. Bí thư:                Hồ Thanh Thủy

    2. Phó Bí thư TT:   Phạm Minh Luyến

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

ĐT: 0781.3880373

 1. Chánh VP:               Lê Minh Đầy

 2. Phó CVPHC-QT: Nguyễn Thị Ngọc Hân

 3. Phó CVP TH:      Vũ Thị Hồng Lê

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 0781.3881342

  1. Trưởng ban:        Mai Cẩm Giang

  2. P.Trưởng ban:     Nguyễn Thái Pháp

  3. P.Trưởng ban:     Nguyễn Khanh

 

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 0781.3880163

 1. Trưởng ban:        Long Quang Dũng

 2. Phó Trưởng ban: Đinh Văn Huyền

 3. Phó trưởng ban:  Quách Ngọc Bích

BAN DÂN VẬN

ĐT: 0781. 3880046

  1. Trưởng ban:          Phú Văn Khải

  2. Phó Trưởng Ban: Trần Thanh Thúy

   3. Phó Trưởng Ban:  Cao Anh Tuấn

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 0781. 3880043

  1. Chủ nhiệm:        Phan Công Luận

  2. Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chiến

  3. Phó Chủ nhiệm: Lâm Quốc Thi

​​​​​​​

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện