Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Di tích lịch sử
Thành Hoàng Cổ Miếu (24/04/2013)

Xây dựng năm 1870, tại Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa năm 2006.

Đình Vĩnh Mỹ (20/04/2013)

Xây dựng trên 100 năm, tại ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Binh, UBND tỉnh công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2011.

Chùa Se Rey Vong Sa Chêk Meas (Chùa Đìa Chuối) (20/04/2013)
Icon Image

Xây dựng năm 1903, tại ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích Lịch sử năm 2012.

Đình Bình An (18/04/2013)
Icon Image

Xây dựng cuối thế kỷ XIX, tại ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. UBND tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa năm 2008.

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện