Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ban Biên tập Cổng TTĐT
Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện Hòa Bình

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần của huyện Hòa Bình, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Mã Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban;

2. Ông Châu Thanh Sang, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện – Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Phạm Thanh Ngoan, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện – Phó Trưởng ban;

4. Ông Châu Tấn Hưng, Trưởng Đài truyền thanh huyện – Ủy viên;

5. Ông Đỗ Phương Thái, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện, Quản trị.

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện