Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thị trấn Hòa Bình – Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2016

Tin tức xã, thị trấn
Thứ sáu, 01/04/2016, 22:55
Màu chữ Cỡ chữ
Thị trấn Hòa Bình – Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2016

Ngày hôm qua 01/4, Thị trấn Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2015 và triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2016. Dự hội nghị có đại diện các Sở, ngành tỉnh và huyện được phân công giúp đở hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Hòa Bình.

Quang cảnh Hội nghị

Đầu năm 2015, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thị trấn là 116 hộ, chiếm tỷ lệ 2,51%, số  hộ cận nghèo là 488 hộ, chiếm 10,55% so tổng số hộ dân trong thị trấn. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, trong năm qua thị trấn Hòa Bình đã huy động cả hệ thống chính trị và phát huy mọi nguồn lực cùng tham gia giúp đỡ hộ nghèo, từ đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện sản xuất từng hoàn cảnh hộ nghèo của các Sở, Ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị của huyện được phân công giúp đỡ  hộ nghèo, đã tạo điều kiện cho 62 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,51%, xuống còn 1,18% vào thời điểm cuối năm 2015.

Tuy nhiên qua kết quả cuộc tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều trên địa bàn thị trấn có đến 1.068 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 22,11% và cận nghèo là 111 hộ, chiếm tỷ lệ 2,3% so tổng số hộ dân trên địa bàn thị trấn. Nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá giả, từng bước thu dần khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa nhóm hộ khá giàu và nhóm hộ nghèo trên địa bàn. Trong năm 2016, Thị trấn Hòa Bình sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để giúp đở hộ nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống, nhất là các gia đình chính sách có điều kiện vươn lên từ bằng đến cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Phấn đấu trong năm nay, trên địa bàn huyện có 203 hộ nghèo và 57 hộ cận nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định.

Số lượt xem: 395

Huỳnh Long (Đài Truyền thanh huyện)

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện