Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã"

Góp ý dự thảo
Thứ ba, 02/03/2021, 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số Cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã"

Xem Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 08/01/2021 của UBND chi tiết tại đây.

Số lượt xem: 75

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện