Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null NHCSXH huyện Hòa Bình: Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định 36/2022 / NĐ-CP của Chính phủ

Ngân hàng chính sách xã hội
Thứ hai, 13/06/2022, 17:00
Màu chữ Cỡ chữ
NHCSXH huyện Hòa Bình: Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định 36/2022 / NĐ-CP của Chính phủ

   NHCSXH huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ giải ngân các
 chương trình theo Nghị quyết số 11 / NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

 

   Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022 / NĐ-CP về suất hỗ trợ đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, suất bù and your management to NHCSXH for vay theo Nghị quyết số 43/2022 / QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi Chương trình và phát triển kinh tế - xã hội.

   Nghị định nêu rõ, khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi trả lời đầy đủ các điều kiện sau: Thuộc tính chính sách của chương trình do NHCSXH cho vay; có vốn vay lãi suất trên 6% / năm; Được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và có nợ phát hành trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất; Khách hàng vay vốn đúng mục tiêu và sử dụng vốn vay đúng mục tiêu theo quy định.
   Loạt mã hỗ trợ nguyên tắc: bảo đảm an toàn hỗ trợ, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, tránh chính sách lợi nhuận. NHCSXH thực hiện hỗ trợ quy định bảo đảm đúng, tạo lợi ích cho khách hàng. Không hỗ trợ thực hiện ứng với nợ quá hạn hoặc nợ bị hạn chế. Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời hỗ trợ lãi suất cho ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng tài khoản
   Tỷ lệ hỗ trợ thực hiện thời gian là từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ theo thời gian quy định. trước.
   Tỷ lệ thanh toán được hỗ trợ thời gian được xác định từ thời điểm vay ngân hàng đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài tỷ lệ lãi suất hỗ trợ thời gian.
   Tỷ lệ thanh toán hỗ trợ cho khách hàng vay vốn là 2% / năm tính trên khoản vay nợ số dư của ngân sách được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và khoản vay thời gian được hỗ trợ lãi suất.
   Về lãi suất hỗ trợ phương thức, ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.
Hằng tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thanh toán số tiền được hỗ trợ và giảm trừ khoản thanh toán tiền phải trả của khách hàng vay vốn.
   Cùng ngày, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 4279 / NHCS-KT về thực hiện quản lý hệ thống hỗ trợ hổ trợ đối với các khoản vay tại NHCSXH theo yêu cầu số 36/2022 / NĐ-CP ngày 30/5 / 2022 của Chính phủ. Công cụ hướng dẫn có thể hóa nội dung Nghị định số 36/2022 / NĐ-CP, đồng thời, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục gửi các đơn vị trong toàn bộ hệ thống triên khai thực hiện.
   Đây là nhân văn chính sách, thiết bị định nghĩa của Nhà nước, là một trong những người nghèo kích thước lớn và chính sách đối tượng có điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch COVID-19 up to exit.

                                                                                                                   Thế Trung
 

Số lượt xem: 90

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện