Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Người mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở được vay vốn với lãi suất 4,8%/năm

Ngân hàng chính sách xã hội
Thứ bảy, 03/06/2023, 14:33
Màu chữ Cỡ chữ
Người mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở được vay vốn với lãi suất 4,8%/năm

   Ngày 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 486/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở.

                 Chương trình cho vay nhà ở xã hội hiện thực giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”

   Theo đó, kể từ 10/5/2023 đến 31/12/2024, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm.
Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.
   Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đang thực hiện cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Đối tượng được vay vốn, mức cho vay, thời hạn cho vay, cụ thể:
   1. Đối tượng được vay vốn
   1.1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
   1.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
   1.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
   1.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;
   1.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
   2. Mức cho vay
   2.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;
   2.2. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;
   2.3. Mức cho vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.
   3. Thời hạn cho vay
Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
   Đến ngày 30/4/2023, trên địa bàn huyện đã có 03 khách hàng được vay vốn với số tiền trên 1.000 triệu đồng. Nguồn vốn đã giúp người thu nhập thấp có điều kiện xây dựng những ngôi nhà khang trang, hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”, tạo động lực để họ tâm huyết với công việc và vun đắp hạnh phúc gia đình.
Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai chương trình, số khách hàng biết và được tiếp cận nguồn vốn của chương trình còn hạn chế, chưa tương xứng với một huyện đang phát triển, thu nhập của người dân chưa cao.
   Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”, đồng thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.
   Người dân thuộc đối tượng có nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, có thể tìm hiểu thông tin tại các Điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đặt tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; liên hệ với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn hoặc cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để được hướng dẫn hồ sơ và quy trình thủ tục vay vốn.
                                                                                                                            Thế Trung

 

Số lượt xem: 109

Tin đã đưa
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện