Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Ngân hàng chính sách xã hội
Thứ bảy, 03/06/2023, 14:37
Màu chữ Cỡ chữ
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

   Ngày 03/4/2023, Uỷ ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã có Quyết định số 06/QĐ-BĐD và Quyết định số 07/QĐ-BĐD về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 cho các xã, thị trấn. Căn cứ kế hoạch được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Trưởng ấp và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung rà soát và giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm.
   Đến 30/4/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 396.438 triệu đồng, tăng 13.348 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 36% kế hoạch được giao, với 12.571 hộ vay còn dư nợ, mức cho vay bình quân đạt 31,5 triệu đồng/hộ, tăng 0,9 triệu đồng/hộ so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo; tạo việc làm cho trên 200 lao động; đồng thời tạo điều kiện cho hàng chục lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; đáp ứng nhu cầu vay vốn cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cải tạo và xây mới 820 công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn;…
 

   Tổ giao dịch NHCSXH huyện giải ngân cho khách hàng tại Điểm giao dịch xã
Thông qua việc triển khai các nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần tạo việc làm, bảo đảm anh sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các ngành nghề, phát triển và mở rộng Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện. Đồng thời, góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự vươn lên, được làm quen với các dịch vụ tài chính – ngân hàng; dần làm thay đổi căn bản và triệt để hơn nhận thức của hộ nghèo và các đối tượng chính sách về quan hệ tín dụng chính sách “có vay - có trả”, giúp các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
   Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện để triển khai thực hiện, với mục tiêu: “Gắn các chương trình tín dụng chính sách với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện lồng ghép có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trên địa bàn một cách bền vững; đưa các chương trình tín dụng chính sách xã hội là “trụ cột” thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương”. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh huy động nguồn vốn tại địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay.
   Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng; kịp thời xử lý nợ đến hạn, có giải pháp xử lý phù hợp đối với những khoản nợ quá hạn, nợ khoanh; kiên quyết xử lý những hộ có khả năng trả nhưng cố tình chây ỳ không trả; thực hiện rà soát thông tin địa chỉ hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú;...
                                                                                                                            Thế Trung

Số lượt xem: 95

Tin đã đưa
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện