Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Khối nhà nước
Thứ tư, 03/06/2020, 10:27
Màu chữ Cỡ chữ
KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

THƯỜNG TRỰC HĐND

    1. Chủ tịch:               Phạm Minh Luyến

    2. Phó CT TT:           Phạm Chí Nguyện

    3. P. Ban Pháp chế: Lý Kim Quyên

    4. P. Ban KT- XH:         Nhan Xuân Hoàng

THƯỜNG TRỰC

UBND HUYỆN

    1. Chủ tịch:            Dương Văn Thới

    2. Phó CT:             Mã Thanh Phương

    3. Phó CT:             Nguyễn Văn Sơn

VP HĐND – UBND HUYỆN

ĐT: 0781.3880333 

 1. Chánh VP:         Nguyễn Văn Trọng

 2. Phó VP QT:       Trần Việt Thùy

 3. Phó VP TH:       Phạm Thanh Ngoan

PHÒNG NN&PTNT

ĐT: 0781.3880356

1. Trưởng phòng:     Cổ Tân Xuyên

2. P. Trưởng phòng: Võ Văn Minh

3. P. Trưởng phòng: 

PHÒNG KINH TẾ &

HẠ TẦNG

ĐT: 0781.3880324

1. Trưởng phòng:       

2. P.Tr phòng:             Đặng Chí Linh

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

ĐT: 0781. 3880533

1. Trưởng phòng:      Trần Văn Thống 

2. P.Trưởng phòng:   Trần Ngọc Phương

3. P.Trưởng phòng:   Trần Thị Đỗ Quyên

PHÒNG KẾ HOẠCH -

TÀI CHÍNH

ĐT: 0781. 3880330

1. Trưởng phòng:

2. P. Tr phòng:     Lê Hoàng Tuấn

3. P. Tr phòng:     Đỗ Quốc Thịnh

PHÒNG NỘI VỤ

ĐT: 0781. 3880390

 1. Trưởng phòng:     Phan Tấn Miền

 2. P. Trưởng phòng: Phạm Hồng Đượm 

 

PHÒNG LĐ, TB & XH

ĐT: 0781. 3880328

 1. Trưởng phòng:     Lê Mỹ Hạnh

 2. P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

 3. P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thắm

THANH TRA NHÀ NƯỚC

ĐT: 0781.3880337

 1. Chánh Thanh tra: Trịnh Thanh Thoại

 2. Phó Chánh TT:     Nguyễn Minh Tiến

PHÒNG TƯ PHÁP

ĐT: 0781. 6260113

 1. Trưởng phòng:   Huỳnh Thanh Trung

PHÒNG VĂN HÓA VÀ

THÔNG TIN

ĐT: 0781. 3880329

1. Trưởng phòng:      Châu Thanh Sang

2. P. Trưởng phòng:      Đỗ Phương Thái 

PHÒNG Y TẾ

ĐT: 0781. 3882178

1. Trưởng phòng:       

2. P. Trưởng phòng:    Lê Chí Thiên

ĐÀI TRUYỀN THANH

ĐT: 0781. 3880223

1. Trưởng Đài:       Châu Tấn Hưng

2. P. Trưởng Đài:   Nguyễn Thanh Nga

PHÒNG DÂN TỘC

ĐT: 0781. 3883360

1. Trưởng phòng:      Trịnh Phương Dung

2. P. Trưởng phòng:      Đoàn Quốc Khởi

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

ĐT: 0781.3880321

1. Giám đốc:          Trương Quốc Bửu

2. Phó Giám đốc:   Trần Thị Kim Chi

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

ĐT: 0781.3880320

 1. Chỉ huy trưởng Hồ Văn Đài

 2. Chính trị viên:      Lê Quốc Thắng

 3. CHP-TMT:          Trần Văn Hữu

 4. Chỉ huy phó:       Lương Văn Thắm

CÔNG AN

ĐT: 0781. 3880331

1. Trưởng Công an:  Lê Minh Hải

2. P.Tr Công an:       Trần Thanh Liêm

3. P.Tr Công an:       Trần Văn Định

4. P.Tr Công an:       Võ Thành Vững

5. P.Tr Công an:      

TRUNG TÂM Y TẾ

ĐT: 0781. 3882779

1. Giám đốc:           Huỳnh Mừng Em

2. Phó Giám đốc:   Trần Xuân Đức

3. Phó Giám đốc:   Cao Trúc Nha

4. Phó Giám đốc:   Lưu Thị Hồng Vân

CHI CỤC THI HÀNH

ÁN DÂN SỰ

ĐT: 0781. 3880286

1. Chi cục trưởng   Nguyễn Hữu Thẳng

2. Chi cục phó:         Nguyễn Hồng Tân

TÒA ÁN

ĐT: 0781. 3880382

1. Chánh án:           Tào Ngọc Phượng   

2. Phó Chánh án:    Lưu Thanh Danh 

VIỆN KIỂM SOÁT

ĐT: 0781. 3880313

1. Viện trưởng      Lê Hồng Quân

2. Phó Viện trưởng: Lê Thị Hồng Thu

TRUNG TÂM VH-TT

ĐT: 0781. 3880263

1. Giám đốc:           Lê Ánh Hồng

2. Phó Giám đốc:    

TT DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

ĐT: 0781. 3883499

1. Giám đốc:        Đặng Văn Hưng

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Đặng Kim Hiền

3. Phó Giám đốc: Trần Xuân Trúc

TRUNG TÂM

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

ĐT: 0781. 3881974

 1. Giám đốc:        Long Quang Dũng

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Tư Duy

 3. Phó Giám đốc: 

NGÂN HÀNG CS-XH

ĐT: 0781. 3881998

 1. Giám đốc       Lê Thanh Võ

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Cường

NGÂN HÀNG NN&PTNT

ĐT: 0781. 3880322

 1. Giám đốc      Lê Đình Thục Nghi

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Đoàn

CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC

ĐT: 0781. 2217901

1. Phó Giám đốc: Võ Minh Tân

1. Giám đốc:        Tăng Văn Chiến      

2. P. Giám đốc:    Nguyễn Văn Niên

1. Giám đốc      Trần Thị Tươi

2. Phó Giám đốc: Phạm Thị Ngọc Linh

TRƯỜNG THPT

LÊ THỊ RIÊNG

ĐT: 0781. 3880359

 1. Hiệu trưởng     Thái Đình Hướng

 2. P.Hiệu trưởng:    Nguyễn Thị Xuyến

 3. P.Hiệu trưởng:    Trần Minh Hậu

TRƯỜNG THPT và THCS TRẦN VĂN LẮM

ĐT: 0781. 3893729

 1. Hiệu trưởng     Nguyễn Văn Bãy

 2. P.Hiệu trưởng:    Trần Nhật Bằng

 3. P.Hiệu trưởng:    Lý Văn Tấn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

ĐT: 0781. 3880363

1. Giám đốc       Đặng Minh Lầu

2. Phó Giám đốc:  Lưu Thị Hồng Vân

3. Phó Giám đốc: Tăng Phương Thanh

HỘI ĐÔNG Y

ĐT: 0781. 3880344

1. Chủ tịch       Phan Thanh Hùng

2. Phó Chủ tịch:  Nguyễn Văn Thơ

3. Phó Chủ tịch:  Thạch Dũng

BAN QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐT: 0781. 3881601

1. Trưởng ban  Trang Quang Viễn

2. P.Trưởng ban: Nguyễn Văn Thương

CHI CỤC THUẾ

ĐT: 0781. 3880300

1. Chi cục trưởng   Văn Sơn

2. P.Chi cục trưởng:  Đinh Công Oánh

3. P.Chi cục trưởng:  Mã Chiến Lũy

BƯU ĐIỆN

1. Giám đốc      Nguyễn Văn Do

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Oanh

TRUNG TÂM

VIỄN THÔNG

ĐT: 0781. 3883126

1. Giám đốc      Tống Minh Bạch

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

THƯ VIỆN

ĐT: 0781. 3882184

1. Giám đốc     

2. Phó Giám đốc: Đào Thị Hồng Vân

TỔ NUÔI TRỒNG

THỦY SẢN

ĐT: 0982189169

1. Tổ trưởng Trần Minh Vương

CHI CỤC THỐNG KÊ

ĐT: 0781. 3880220

1. Chi cục trưởng  Dương Hoàng Thái

2. P.Chi cục trưởng: 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

ĐT: 0781. 3880850

1. Chủ tịch       Đỗ Văn Đồng

2. Phó Chủ tịch:  Lê Chí Thiên

BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐT: 0781. 3880407

1. Giám đốc      Lê Thị Hiên

2. Phó Giám đốc: Dương Tuyết Hạnh

​​​​​​​

Số lượt xem: 509

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện