Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Kinh tế - Chính trị
Thứ năm, 07/04/2022, 11:06
Màu chữ Cỡ chữ
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là: Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài,  gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 nâm 2021 - 2025, các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình phòng, chống dịch CODID-19 (2022-2023) để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Thông qua thực hiện kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP được đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế của cả nước, chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn, quyết liệt hành động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống nhân dân và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức sản xuất trong trạng thái “bình thường mới” phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021 – 2025.
Kế hoạch đề ra các mục tiêu phấn đấu: Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của giai đoạn 2021-2025 từ 10 – 11%/ năm;  Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023), không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm chủ động đối với mọi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tập trung nâng cao năng lực điều trị, giảm các ca bệnh chuyển nặng và giảm tối đa các trường hợp tử vong do dịch COVID-19. Triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng; Cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là càn bộ chủ chốt, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 Nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 35/KH-UBND (Đính kèm)

                                                                                Phương Thái
                                                                 Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Số lượt xem: 372

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện