Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ các cấp
Thứ tư, 26/08/2020, 16:45
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống

Ngay sau việc tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, Huyện ủy Hòa Bình đã tập trung triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội đến từng tổ chức Đảng, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII vào cuộc sống.

Ảnh một góc trung tâm huyện Hòa Bình ngày nay

​​​​​​​

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình cho biết: Để chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhanh chóng đi vào cuộc sống ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Đồng thời đạt mục tiêu được công nhận huyện nông thôn mới vào tháng 10 năm nay. Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và triển khai quán triệt Nghị quyết đại hội đến từng đảng bộ để triển khai thực hiện. Tinh thần là không được tạo tâm lý “xả hơi”, từng đơn vị, ban, ngành huyện và từng xã, thị trấn phải tập trung vào nhiệm vụ triển khai thực hiện từng chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tinh thần chung, huyện giao Ban Tuyên giáo huyện ủy, phối hợp với các đảng bộ cơ sở nhanh chóng tổ chức các hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân và phải tạo sự đồng thuận thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong triển khai thực hiện, bám sát từng nội dung nghị quyết của đại hội, mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ trọng tâm. Nhất là tập trung vào nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án động lực trên địa bàn huyện. tập trung. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Tập trung xây dựng huyện nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao ở 7/7 xã đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện các giải pháp hiệu quả đột phá trong công tác cán bộ, để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong huyện ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong góp phần xây dựng xã Vĩnh Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Ddảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với quyết tâm quyết tâm nõ lực cho sự khởi đầu thắng lợi, được công nhận là huyện nông thôn mới vào tháng 10 tới và trở thành nông thôn mới nâng cao trong những năm nửa đầu của nhiệm kỳ mới. Huyện ủy Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành để xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể cụ thể hóa 3 khâu đột phá phát triển mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đã nêu: Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao. Tăng cường triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, dự án nâng cấp đô thị.

Tinh thần là trong quá trình tổ chức thực hiện luôn phải gắn với các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Thực hiện tốt phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó, đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để Việc tổ chức triển khai thực hiện nhanh nhưng phải đảm bảo hiệu quả, chất lượng cao, Huyện ủy Hòa Bình đã giao cho UBND huyện; các cấp ủy tổ chức đảng, các ban Đảng của Huyện ủy căn cứ nhiệm vụ được giao trong triển khai chương trình hành động của đại hội Đảng bộ huyện.  Nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ việc nào là trọng tâm, cấp bách cần làm ngay, để chỉ đạo triển khai thực hiên, góp phần cụ thể hóa, thực hiện thắng lợi các mục mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứu XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới. Trước mắt là tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2020.

Xuân Thưởng

Số lượt xem: 1473

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện