Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Triển khai các Nghị quyết 52, 55 của Bộ Chính trị

Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy, 05/09/2020, 21:25
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Triển khai các Nghị quyết 52, 55 của Bộ Chính trị

Sáng hôm qua ngày 04 tháng 9, Huyện ủy Hòa Bình đã tổ chức cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của huyện, gồm các đồng chí trong Ban chấp hành huyện ủy, các đồng chí nguyên là Bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy đã nghĩ hưu; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban cấp huyện cùng các xã, thị trấn, học tập, quán triệt Nghị quyết số 52, ngày 27/9/2019 và Nghị quyết số 55, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị, cùng các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

​​​​​​​

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe truyền đạt những nội dung cơ bản   Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, khóa XII “về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Nghị quyết yêu cầu, phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và một số chủ trương, chính sách bảo đảm cung cấp năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng. Vai trò của các cấp ủy, tổ chức Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, tạo môi trường, chính sách thuận lợi để thực hiện chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. 

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ chủ chốt của huyện hiểu rõ tầm quan trọng, nắm được những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Bộ Chính trị, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, để sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

                                                                                                            Huỳnh Long - Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 125

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện