Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Văn hóa - Xã hội
Thứ bảy, 06/02/2021, 08:50
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Hội nghị đã nghe Thường trực HĐND huyện trình bày Dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về số lượng đại biểu HĐND huyện, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hiện tại toàn huyện có 119.120 người, do đó tổng số người được giới thiệu ứng cử ít nhất là 70 người, để bầu lấy 32 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Về cơ cấu, thành phần ứng cử gồm có: Khối Đảng 20 đại biểu; Chính quyền 27 đại biểu; Chuyên trách Mặt trận tổ quốc 04 đại biểu; Tổ chức thành viên Mặt trận 16 đại biểu; Doanh nghiệp 01 đại biểu; Tôn giáo, Dân tộc 02 đại biểu; dự kiến có thêm 02 trường hợp tự ứng cử.

Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, huyện Hòa Bình đang tập trung lãnh đạo làm tốt công tác nhân sự, trên cơ sở coi trọng các tiêu chuẩn: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                              Huỳnh Long – Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

 

Số lượt xem: 43

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện