Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới
Thứ hai, 27/07/2020, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trong 5 năm qua, các cấp ủy ở huyện Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong của từng cán bộ, đảng viên và vai trò làm chủ của nhân dân, để tạo đồng thuận, thống nhất cao để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Đồng chí Vương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới cho lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Vĩnh Mỹ B

​​​​​​​

Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặt ra là: Tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Huy động và sử dựng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo nguồn lực con người, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, đạt mục tiêu được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình cho biết: “Quán triệt và xác định rõ mục tiêu trên và đề tăng tốc về đích ở năm 2020, đặc biệt là lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhất là từ năm 2019 đến nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã luôn đề cao vài trò lãnh đạo, chỉ đạo của từng tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực, đặt biệt là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Để hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đảng bộ huyện đã xây dựng ban hành nghị quyết chuyên đề về tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, chỉ đạo tất cả các đảng bộ xây dựng cụ thể chương trình thực hiện nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, tập trung kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách và thường xuyên bám sát từng xã, nắm bắt, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế từng xã, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua từng cuộc họp, hội nghị ở huyện và các xã, các cuộc họp tại khu dân cư, thực hiện lồng ghép với các cuộc vận động để tạo đồng thuận hưởng ứng cao trong từng cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguôn vốn đầu tư của Nhà nước, của tỉnh hỗ trợ vốn thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới. Để khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, Huyện Hòa Bình luôn kịp thời chỉ đạo cho đảng ủy các xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc đóng góp công sức cho việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đồng thời, ban hành một số chính sách hỗ trợ để xây dựng hoàn thành các công trình cho các xã và hỗ trợ cho các ấp nhằm tạo động lực và khuyến kích người dân cùng tham gia chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm nay, thông qua hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện hoàn thành 15 công trình giao thông nông thôn, sữa chữa nhiều tuyến đường nông thôn hư hỏng, xuống cấp, tổng số vốn gần 43 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 30,5 tỷ đồng; ngân sách huyện trên 4,5 tỷ đồng vốn vận động nhân dân đóng góp trên 8,2 tỷ đồng, góp phần để hệ thống giao thông nông thôn hoàn chỉnh, tạo diện mạo mới cho tất cả các địa bàn nông thôn của huyện.

Quan điểm chỉ đạo chính và xuyên suốt trong thực hiện mục tiêu xây dựng đạt nông thôn mới của huyện Hòa Bình là xây dựng nông thôn mới là phát huy vai trò tích cực của cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và luôn phải đặt mục tiêu hướng đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Với quan điểm đó, đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, chỉ đạo sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… hướng đến nâng cao thu nhập người dân, đảm bảo ổn định đời sống, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Với sự nỗ lực cao của từng cấp ủy và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến nay huyện Hòa Bình có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Vĩnh Mỹ B được công nhận vào cuối năm 2018, còn lại 6/7 xã được công nhận vào tháng 7/2020.

Kết quả này, không chỉ có ý nghĩa là những công trình phần việc thiết thực để lập thành tích chào mừng đại hội các cấp mà sẽ tạo động lực, khí thế, quyết tâm để cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Bình tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025.

Xuân Thưởng

Số lượt xem: 1201

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện