Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2020

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 24/11/2020, 09:04
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2020

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong 05 ngày thực học, các cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các vị trí lãnh đạo, quản lý; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình; Kỹ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các vấn đề của hội viên, phụ nữ…

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở nâng cao nhận thức về những vấn đề cơ bản của công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới; những kỹ năng, nghiệp vụ của công tác hội và phong trào phụ nữ hiện nay./.

                                                                                                                          Nguyễn Nam                                                                                         (Đài Truyền thanh huyện)
 

Số lượt xem: 59

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện