Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Quân sự

Văn hóa - Xã hội|An ninh - Quốc phòng
Thứ sáu, 08/01/2021, 07:49
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Quân sự

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo toàn diện, thực hiện tốt các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc duy trì nghiêm các chế độ trực sẳn sàn chiến đấu, theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong năm qua, Đảng ủy đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Việc quản lý Nhà nước về quốc phòng được tăng cường; Giáo dục kiến thức Quốc phòng – an ninh cho các đối tượng đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi 133 thanh niên lên đường phập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; Công tác xây dựng Lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên được kiện toàn, thường xuyên bổ sung đủ số lượng, coi trọng chất lượng, quản lý chặt chẽ,  nhằm đảm bảo đủ sức làm nòng cốt, để giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. 

Nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Quân sự huyện Hòa Bình đề ra trong năm 2021, là: Chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, vững chắc. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị và xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; Lãnh đạo tốt công tác hậu cần kỹ thuật và các mặt công tác khác, nhằm đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động của lực lượng vũ trang. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021; tăng cường công tác nắm tình hình; phát động phong trào thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, cao điểm “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

                                                            Huỳnh Long  - Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 22

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện