Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình - Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 23/03/2021, 15:49
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình - Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng huyện Hòa Bình thành thị xã

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết

Với mục tiêu chủ yếu của nghị quyết là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng huyện thành đô thị loại IV và từng bước trở thành thị xã vào năm 2025. Trong đó,  Phấn đấu đến cuối năm 2024 cơ bản xây dựng hoàn thành h tầng Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ; Tăng cường tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch trung tâm xã, các điểm dân cư nông thôn. Đến năm 2024, huyện hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV và năm 2025 sẽ trở thành thị xã. Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng. Tổ xây dựng dự thảo Nghị quyết của huyện đã cơ bản hoàn thành dự thảo nghị quyết; tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong các cơ quan chuyên môn và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhưng theo quy trình lấy ý kiến trước khi trình với UBND tỉnh. Và để đảm bảo nghị quyết mang tính lãnh đạo toàn diện, khả thi và hiệu quả. Vì vậy, Tổ xây dựng nghị quyết cần có sự đóng góp từ các Sở, ban ngành tỉnh là rất cần thiết. Sau khi nghe huyện thông qua dự thảo báo cáo, các sở ban ngành tỉnh đã đóng góp thêm cho huyện nhiều nội dung liên quan theo lĩnh vực mình phụ trách. Cụ thể, có ý kiến cần chỉnh sửa câu, từ cho hợp lý; cần có  phụ lục kèm theo để so sánh chỉ tiêu nào đạt và chưa đạt; xác đinh nội lực của địa phương mình, trong đó ưu tiên đầu tư cái nào trước cái nào sau. Đồng thời, trong giải pháp cần  phải huy động sức dân, từ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn vì nó chiếm 30% nguồn lực ngoài ngân sách. Đặc biệt là ý kiến đưa vào giải pháp công tác qui hoạch, sử dụng quy hoạch lên trước tiên vì nó là chủ lực trong việc thực hiện ...

Ảnh Đ/c Lê Tấn Cận, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe nhiều ý kiến đóng góp của các sở ban ngành tỉnh, đồng chí Lê Tấn Cận - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, chỉ đạo toàn diện huyện Hòa Bình, đã đề nghị lãnh đạo huyện Hòa Bình cần tiếp thu nhữngý kiến đóng góp của các sở ban ngành 1 cách sâu sắc, để chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh nghị quyết trước khi trình với UBND tỉnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cần phải quan tâm đến việc xây dựng đô thị loại IV và thị xã phải rà soát qui hoạch gắn với qui hoạch của tỉnh chứ không riêng lẻ và quan tâm đến không gian đô thị, qui hoạch đô thị, mật độ dân số đô thị; quan tâm đến nguồn lực đầu tư phải kết hợp hài hòa với các nghị quyết khác, nguồn đầu tư khác, xác đinh tiềm năng lợi thế để phát huy nhất là hiện nay trên địa bàn huyện có 5 dự án điện gió với hơn 12 ngàn tỉ. Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị loại IV và thị xã, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc để giúp huyện hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra./. 

                                                                                                         Việt Hng

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 55

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện