Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Huyện Hòa Bình – Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ các cấp
Thứ bảy, 08/08/2020, 23:05
Màu chữ Cỡ chữ
Huyện Hòa Bình – Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 2 ngày làm viêc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, chiều ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương – Khát vọng – Đột phá - Phát triển và tập trung trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận với trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết của Đại hội.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, biểu thị ý chí, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Hòa Bình trong việc nỗ lực phấn đấu thực hiện phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công tốt đẹp của Đại hội là tiền đề Đảng bộ huyện Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được thông qua tại đại hội; xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ảnh một góc trung tâm huyện Hòa Bình ngày nay

 

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí; Ban Chấp hành khóa mới đã họp bầu 11 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy, bầu đồng chí Hồ Thanh thủy tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy; bầu 7 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiển tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện gồm 22 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2025, theo đó, Đảng bộ huyện Hòa Bình sẽ tập trung thực hiện 20 chỉ tiêu trên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng. Mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp ngang tầm với nhiệm vụ; phát huy đúng mức sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phát huy triệt để nội lực, thu hút tối đa ngoại lực, đầu tư, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao; phấn đấu xây dựng huyện Hòa Bình trở thành huyện phát triển khá của tỉnh và trở thành thị xã. Về kinh tế, mục tiêu đến năm 2025 cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 36,5%, công nghiệp, xây dựng 32%, thương mại, dịch vụ 31,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 61.000 tỷ đồng, thu ngân sách đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Sản lượng lúa đến năm 2025 đạt 199.500 tấn, sản lượng thủy sản đến năm 2025 đạt 66.823 tấn (trong đó, tôm 42.700 tấn). Số doanh nghiệp thành lập mới là 250 doanh nghiệp, số hợp tác xã thành lập mới là 18 hợp tác xã.  Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện trở thành thị xã. Về xã hội, môi trường: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 80%, tỷ lệ thu gom rác thải tập trung trên 95%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5% (hằng năm sẽ xác định chỉ tiêu cụ thể; giải quyết việc làm hàng năm cho 3.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%, trường đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2025 đạt 93,93%. (31/33 trường, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 95% trở lên. Duy trì 08/08 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Về xây dựng Đảng: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 95% trở lên, trong nhiệm kỳ kết nạp 720 đảng viên mới trở lên.

Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án động lực trên địa bàn huyện, trọng tâm là dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gồm: điện gió, điện mặt trời, điện khí. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng huyện trở thành thị xã. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả đột phá trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong huyện ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện 3 Khâu đột phá để phát triển: Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững; xây dựng huyện Hòa Bình trở thành huyện trọng điểm về nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao. Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các dự án nâng cấp đô thị. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ảnh Đại biểu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

​​​​​​​

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 -2025 cho rằng, sự nghiệp phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức; song chắc chắn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các lực lượng vũ trang trong huyện với tinh thần kỷ luật, đồng tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, kỷ cương, khát vọng, đột phá, phát triển; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tất cả nguồn lực xây dựng huyện Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, tận tụy phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; tăng cường đôn đốc, kiểm tra và tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp, xây dựng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để Nghị quyết Đại hội thật sự đi vào cuộc sống, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Đặc biệt là quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện làm chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới 2020 – 2020.

Xuân Thưởng

Số lượt xem: 1442

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện