Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội phụ nữ xã Vĩnh Bình phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong công tác Hội

Tin tức xã, thị trấn
Thứ hai, 26/04/2021, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Hội phụ nữ xã Vĩnh Bình phát huy vai trò chủ thể của hội viên trong công tác Hội

Đại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Bình

      10/10 chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội phụ nữ xã Vĩnh Bình lần thứ XII đề ra đều đạt và vượt. Đó là kết quả nổi bật được đánh gia tại đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 được tổ chức vào chiều ngày 23/4.
      5 năm qua công tác Hội và phong trào phụ nữ của xã Vĩnh Bình đã đạt được nhiều kết quả khả quan như công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng nhằm nâng cao nhận thức về mọi mặt cho phụ nữ; duy trì các mô hình thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình góp phần xây dựng nông thôn mới; huy động được các nguồn lực giúp hộ nghèo do nữ làm chủ hộ thoát nghèo; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… Thông qua các phong trào, các cuộc vận  động do Hội phát động cũng như các phong trào hành  động cách mạng ở địa phương, hội viên, quần chúng phụ nữ xã Vĩnh Bình đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
      Trong nhiệm kỳ mới, hội phụ nữ  xã Vĩnh Bình xác định tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ trong công tác Hội. Khơi dậy ý chí tự lập khát vọng vươn lên của phụ nữ, lấy quyền lợi chính đáng, sự tiến bộ của các tầng lớp phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu của Hội. Huy động nguồn lực tổng hợp từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân để đổi mới phương thức hoạt động Hội. Tập trung tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ công tác Hội và các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, gia đình và trẻ em. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ, các mục tiêu bình đẳng giới trong tình hình mới. /.

                                                                                           Thanh Nga – Hồng Đào 

                                                                                           (Đài truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 461

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện