Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null HĐND huyện Hòa Bình – Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

Kinh tế - Chính trị
Thứ năm, 17/12/2020, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
HĐND huyện Hòa Bình – Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

Quang cảnh kỳ họp 

Mặc mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 5 năm qua (giai đoạn 2016 – 2020 ) với sự lãnh đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND, cùng với sự nổ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp và sự đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân, từ đó đã đưa tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục phát triển khá toàn diện. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân hàng năm đạt 8,27% vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) tăng từ 35 triệu đồng/người/năm ở năm 2015 lên 56 triệu đồng/người/năm vào thời điểm cuối năm 2019. Riêng trong năm 2020, trong 20 chỉ tiêu mà Huyện đề ra, đã 10 chỉ tiêu vượt, 09 chỉ tiêu đạt, còn 01 chỉ tiêu gần đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong năm đạt 12,37%,  tăng 1,7% so cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người 58 triệu 324 ngàn đồng trên năm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Thu ngân sách 48 tỷ đồng. Các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn thực hiện có hiệu quả, lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ trong năm trên địa bàn huyện có 416 hộ thoát nghèo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định và giử vững.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND huyện Hòa Bình đề ra trong năm 2021 là, tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được tỉnh xác định; Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững. Với các chỉ tiêu phấn đấu: Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt 65 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 12.198 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách 52 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 đến 2%. Về cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 39%; Thương mại - Dịch vụ: 31% ; Công nghiệp - Xây dựng: 30%... Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng; xây dựng thị trấn Hòa Bình trở thành đô thị loại IV, xã Vĩnh Thịnh trở thành thị trấn, phấn đấu trong quý I năm 2021 đạt tiêu chí Huyện nông thôn mới./.

                                                            Huỳnh Long – Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 58

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện