Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hòa Bình. Xã Vĩnh Hậu triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tin tức xã, thị trấn
Thứ hai, 16/01/2023, 10:53
Màu chữ Cỡ chữ
Hòa Bình. Xã Vĩnh Hậu triển khai nhiệm vụ năm 2023

    Trên  cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022 và phân tích những mặt còn hạn chế, yếu kém, xã Vĩnh Hậu huyện Hòa Bình đã đề ra chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với nhiều chỉ tiêu quan trọng
    Theo đó xã sẽ  tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế. Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…
    Phấn đấu tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt trên 819 tỷ  đồng;  GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản, đạt 19.000 tấn, cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác./.

                                                                                                      Thanh Nga – Hồng Đào
                                                                                                     Đài Truyền thanh huyện

Số lượt xem: 165

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện