Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hòa Bình: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 12 của BTV tỉnh ủy

Văn hóa - Xã hội
Thứ ba, 28/02/2023, 16:49
Màu chữ Cỡ chữ
Hòa Bình: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 12 của BTV tỉnh ủy

    Sáng  ngày 24/02 huyện ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị  số 12 của Ban thường vụ tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Trần Văn Út tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.
    Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy đến các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị đã thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
    Để tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ tỉnh ủy, Huyện Hòa Bình tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đồng thời với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nội dung Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ./.
                                                                  
                                                                                                       Thanh Nga – Hồng Đào  
                                                                                                       Đài Truyền thanh huyện

Số lượt xem: 63

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện