Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giao chỉ tiêu bảo hiểm xã hội cho các xã, thị trấn

Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 09/08/2021, 19:54
Màu chữ Cỡ chữ
Giao chỉ tiêu bảo hiểm xã hội cho các xã, thị trấn

 Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Hòa Bình.

UBND huyện Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021. UBND huyện yêu cầu từng thành viên Ban chỉ đạo huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từng thành viên Ban chỉ đạo tập trung xuống địa bàn các xã, thị trấn, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn thể Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Theo đó, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho các xã, thị trấn năm 2021, tổng số 119.120 đối tượng, trong đó cáo 2.224 đối tượng tham gia tự nguyện; tổng số đối tượng tham bảo hiểm y tế là 110.637 đối tượng, đạt độ bao phủ y tế là 92,11%.
UBND huyện cũng giao cho Bảo hiểm xã hội huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng y tế, Trung tâm Y tế huyện, các ban, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND cũng như chỉ tiêu được giao; định kỳ hàng quí, 6 tháng, năm tổng hợp,báo cáo UBND huyện về số lượng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.
                                                                                                                                   XUÂN THƯỞNG
 

Số lượt xem: 89

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện