Liên kết web
Danh bạ Website
Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Giấy mời về việc triển khai thực hiện Công văn số 358/UBDT-VP135 ngày 7 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc

Giấy mời
Chủ nhật, 19/05/2013, 22:10
Màu chữ Cỡ chữ
Giấy mời về việc triển khai thực hiện Công văn số 358/UBDT-VP135 ngày 7 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc

Số lượt xem: 309

Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Thạch Thế Trung, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện