Liên kết web
Danh bạ Website Dịch vụ công Quốc giaHệ thống văn bản của tỉnh
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bạc Liêu - Làm việc với huyện Hòa Bình

Văn hóa - Xã hội
Thứ sáu, 12/03/2021, 10:29
Màu chữ Cỡ chữ
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bạc Liêu - Làm việc với huyện Hòa Bình

Quang cảnh tại buổi làm việc 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Hòa Bình, thực hiện thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, huyện Hòa Bình đã ban hành các văn bản để chuẩn bị và triển khai công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn huyện. Hiện nay, các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra. Dự kiến, đến ngày 30 tháng 4 (tư),  210 doanh nghiệp và 54 cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp sẽ hoàn thành công tác điều tra giai đoạn 1 (một).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Long Châu – phó Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị Chi cục Thống kê khu vực Vĩnh Lợi - Hòa Bình cần phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi trong công tác điều tra loại hình doanh nghiệp, và phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện trong việc điều tra ở các đơn vị trường học để cuộc điều tra tiến hành được nhanh hơn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, thời điểm, hình thức, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nhằm giúp đơn vị, doanh nghiệp được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong Tổng điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, nhằm góp phần cho sự thành công của cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021./.

                                                                                                Huỳnh Long – Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

Số lượt xem: 78

TTTT
Một cửa điện tử CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.880333 - Fax: 07813.880542 - Email: ubndhhoabinh@baclieu.gov.vn
Biên tập, Phụ trách cổng: Ông Nguyễn Phước Hưng, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện