SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
2
4
9
9
THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN Thứ Năm, 19/09/2019, 03:37
Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  (08/10)
Ngày 24/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 265/STTTT – TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống thông tin cơ sở.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày