SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
0
8
0
5
THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN Thứ Bảy, 16/11/2019, 09:29
Thông báo về việc công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hòa Bình  (11/10)
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bạc Lieu về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dung đất đến năm 2016 huyện Hòa Bình. Tải về Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 huyện Hòa Bình. Tải về Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dung đất. Tải về 1; 2; 3

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày