SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
4
8
2
8
8
Quản lý đô thị Thứ Tư, 20/03/2019, 21:07
Tầm quan trọng, ý nghĩa và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư phát triển đô thị  (08/03)
Quản lý đô thị là hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước can thiệp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức khai thác và điều hoà việc sử dụng các nguồn lực (tài nguyên thiên nhiên, tài chính và con người) nhằm mục tiêu tạo dựng môi trường sống thuận lợi của đô thị, kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia và lợi ích đô thị đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong đó, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 hướng dẫn chi tiết quy định chung về quy hoạch,quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị,...
Xem theo ngày Xem theo ngày