SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
7
7
5
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 05/05/2020, 07:45

Huyện Hòa Bình - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện

Trong thời gian qua, HĐND huyện Hòa Bình đã có sự đổi mới về nội dung hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử theo đúng luật định. Công tác giám sát được coi trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quang cảnh kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo ông Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Bình, thời gian qua, HĐND huyện đã từng bước thực hiện việc đổi mới về tổ chức hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, tính hình thức trong hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn đã giảm dần. Chất lượng tại các kỳ họp đã cơ bản được cải thiện và nâng lên. Hoạt động của kỳ họp đã được nhận thức đúng tầm quan trọng và đã đảm bảo đúng số lượng các kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật; công tác tổ chức, điều hành kỳ họp của chủ tọa đã được cải tiến; việc xây dựng và ban hành nghị quyết, báo cáo của HĐND đã đúng theo luật, chương trình của từng kỳ họp và thực tế của địa phương. Chất lượng hiệu quả của hoạt động giám sát trước và sau kỳ họp được nâng lên; Việc gần dân, lắng nghe ý kiến tâm tư, nghuyện vọng của nhân dân thông qua việc tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đối với cử tri đã được đổi mới.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, HĐND huyện đã duy trì và thực hiện giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật, hoàn thành tất cả các nội dung Nghị quyết số 01 của HĐND huyện về giám sát chuyên đề năm 2019. Cụ thể đã tổ chức 3 cuộc giám sát của HĐND huyện gồm: giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trên địa bàn huyện trong thời gian qua; giám sát tình hình quản lý và sử dụng một số nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; giám sát việc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2017 – 2019. Thường trực HĐND huyện cũng đã tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề gồm: giám sát tình hình sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế (vốn duy tu, sửa chữa) của các xã, thị trấn năm 2018; giám sát thực hiện các nguồn vốn đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2018; giám sát về thực hiện những nội dụng, biện pháp đối với lực lượng Dân quan tự vệ (giai đoạn 2016 - 2018) trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó các ban của HĐND cũng đã tổ chức được 6 cuộc giám sát về kết quả thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; giám sát công tác khám và điều trị bệnh trên địa bàn huyện; giám sát công tác phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với các Ban  giám sát đầu tư công đồng và Ban thanh tra nhân dân; giám sát việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng sử dụng chất ma túy; tình hình tổ chức thực hiện các mặt công tác trong việc nâng chất ấp đạt chuẩn văn hóa 3 năm, 5 năm liền; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp HĐND huyện năm 2019 và giám sát các khoản thu ngân sát Nhà nước trên địa bàn huyện.

Nhìn chung công tác giám sát đã được HĐND huyện chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Các nội dung giám sát đã được lựa chọn có trọng tâm, thiết thực, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống, những vấn đề bức xúc của nhân dân và về công tác quản lý Nhà nước của UBND các cấp ở huyện trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề còn vướng mắc.

Hoạt động tiếp xúc cử trị và tiếp công dân được HĐND huyện thực hiện nghiêm túc theo qui chế hoạt động, nhất là trước và sau mỗi kỳ họp. Đồng thời phối hợp với các Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Thường trực HĐND, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp theo đúng luật định.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng đã được coi trọng, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn huyện. Năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tham gia tiêp công dân định kỳ được 12 cuộc với trên 50 lượt công dân đên yêu cầu; tiêp thường xuyên trên 120 lượt người, các yêu cầu được tiêp nhận, đề nghị giải quyết chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Qua đó, cơ quan chức năng đã thụ lý giải quyết 20 trường hợp, trong đs đã ban hành quyết định giải quyết 7 trường hợp ( tranh chấp đất đai 5 trường hợp, giải quyết khiếu nại 2 trường hợp) ; ban hành công văn trả lời 6 trường hợp, ngành chức năng đã tiên hành kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng gải quyết được 7 trường hợp; chuyển về UBND các xã, thị trấn xem xét gải quyết theo đúng thẩm quyền các trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó thông qua công tác tiếp dẫn, Thường trực HĐND huyện đã lồng ghép việc tuyên truyền, tư vấn, giải thích những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cảu nhà nước đến với côn dân để công dân nắm rõ hơn và hiểu đúng. Cũng qua hoạt đông tiêp xúc cử trị, Thường trực HĐND huyện còn hiểu và nắm rõ hơn tình hình về những vấn đề bức xúc của cong dân để cùng với UBND huyện kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề búc xúc của nhân dân trên đại bàn huyện. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, nhất là công tác chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp, HĐND huyện tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đảm bảo hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát và chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp ngày càng thiết thực hiệu quả hơn, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tích cực tranh luận. Bên cạnh đó, năm 2020, HĐND huyện còn tập trung vào việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp trong năm; tăng cường công tác giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung Nghị quyết HĐND huyện, các văn bản pháp luật của cấp trên và những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, như: Công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất, vấn đề bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính… nhằm chấn chỉnh, giải quyết, uốn nắn kịp thời, cũng như giúp cho việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2020.

Xuân Thưởng


Số lượt người xem: 435 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày