SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
8
9
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 15/04/2020, 08:10

Huyện Hòa Bình - Tập trung hoàn thành văn kiện cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cùng với các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hòa Bình đã tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 theo đúng tinh thần Kế hoạch số 111- KH/TU ngày 30/7/2019 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

 

Huyện ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Trong quá trình chuẩn bị đại hội các cấp, Huyện ủy đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Về chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập và phân công từng thành viên, tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện của huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện việc rà soát, đánh giá sát những chỉ tiêu đạt được của Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Tất cả 21/21 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 điều hoàn thành đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt.

Từ đánh các chỉ tiêu vượt và đạt được của nhiệm kỳ trước, giúp Tiểu ban văn kiện của Đảng bộ huyện thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá sát thực, khách quan từng nguyên nhân và những kinh nghiệm, bài học để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực cho văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình cho biết: “Tuy nhiên khó khăn nhất trong việc xây dựng báo cáo chính trị là việc xác định phương châm hành động và chủ đề Đại hội cũng như những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Theo đó nhiệm vụ trọng tâm vừa phải đảm bảo tính sát thực với điều kiện phát triển của huyện trong 5 năm tới vừa đảm bảo có tính khả thi cao, tạo ra được sự đột phá cho sự phát triển của huyện một cách bền vững. Từ đó, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả nên cần phải có sự bàn bạc, thảo luận, xin ý kiến đóng góp cẩn thận để đảm bảo tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, truyền thống của địa phương”.

Về cơ bản, đến nay dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó tiểu ban văn kiện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa từng nội dung và hình thức, chuẩn xác hóa cách diễn đạt, làm rõ nội dung từng phần, từng vấn đề bảo đảm sự nhất quán, hạn chế tối đa mâu thuẫn, trùng lấp, không sai sót về mặt kỹ thuật văn bản và tiếp tục gởi xin ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ cơ sở và đảng viên.

Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương châm hành động là “ Đoàn kết – Kỷ cương – Khát vọng – Đột phá – Phát triển”, thể hiện được tinh thần quyết tâm, ý chí phấn đấu, khát vọng vươn lên bằng hành động với những đột phá mới để phát triển của toàn Đảng bộ, quân và dân huyện. Đồng thời xác định chủ đề là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng – an ninh; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Hòa Bình  phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu sớm trở thành huyện phát triển khá của tỉnh và trở thành thị xã vào năm 2025”. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ huyện cũng đã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa, gạo; tích cực tham gia với tỉnh triển khai quyết liệt các dự án động lực của tỉnh trên địa bàn huyện, trọng tâm là dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo gồm: Điện gió, điện mặt trời, điện khí; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, phát triển thương mại, dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch; tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến” , “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả  đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng là công tác cán bộ. Đồng thời đã xác định được 3 khâu đột phá để tạo động lực thúc đẩy thúc đẩy phát triển mạnh và rõ nét các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện trong 5 năm 2020 - 2025 để thực hiện một số khâu đột phá đã được xác định. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các dự án khu đô thị và nhà ở thương mại; Phát huy các dự án động lực, phát triển mạnh và rõ nét các lĩnh vực kinh tế – xã hội … 

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI đã được Đảng bộ huyện Hòa bình tổ chức 5 lần thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chỉ sửa, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lầ thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 xem xét, quyết định.

Xuân Thưởng

 


Số lượt người xem: 261 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày