SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
8
3
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Bảy, 14/12/2019, 14:45

HĐND huyện Hòa Bình - Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 12, thường trực HĐND huyện Hòa Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm mới – 2020. Đến dự có các vị đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu; Về phía huyện có đồng chí Hồ Thanh Thủy – Bí thư huyện ủy, cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và các xã - thị trấn trong huyện.

Quang cảnh kỳ họp

Trong năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường luôn biến động, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và cuộc sống của người dân. Nhưng với sự lãnh đạo của HĐND, công tác chỉ đạo điều hành của UBND và sự nổ lực phấn đấu của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia thực hiện, từ đó đã đưa tình hình kinh tế – xã hội huyện nhà tiếp tục ổn định và phát triển. Trong 25 chỉ tiêu đề ra, đã 16 chỉ tiêu vượt, 09 chỉ tiêu đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,67%, tăng 3,35% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 50,238 triệu đồng/năm, tăng hơn 2,63 triệu đồng/người/năm so với năm 2018; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều vượt so kế hoạch đề ra; Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng; Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục có bước chuyển biến tích cực; Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ trong năm trên địa bàn huyện có 1.825 hộ nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giử vững.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn hạn chế như: trong sản xuất còn gặp nhiều rủi ro, thời tiết diễn biến bất thường đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của người dân; Nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác giảm nghèo tuy vượt chỉ tiêu nhưng chưa thật sự bền vững. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều bất cập; tình hình trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân. 

Trên cơ sở kết quả đạt được và chưa được trong thời gian qua. HĐND huyện Hòa Bình đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong năm 2020 là, tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được tỉnh xác định; Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững; Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển; tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục...., tạo điều kiện phát triển kinh doanh, tạo chuyển biến mới trong nông nghiệp, công nghiệp và tập trung vào những dự án trọng điểm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn. Củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Các chỉ tiêu chủ yếu mà huyện Hòa Bình phấn đấu thực hiện trong năm 2020, là:

1.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế  12,35%

2.  Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP): 58 triệu đồng;

3.  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội  9.155 tỷ đồng;

4.  Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) 11.154 tỷ đồng; Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp (toàn diện) 6.451 tỷ đồng(tăng7,35%); Công nghiệp và xây dựng 3.238 tỷ đồng (tăng 18,56%); Thương mại, dịch vụ 1.465 tỷ đồng (tăng 16,92%).

5.  Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp (toàn diện): 40%; Thương mại - Dịch vụ: 30,5%; Công nghiệp - Xây dựng: 29,5%;

6.  Tổng thu trong cân đối ngân sách: 48 tỷ đồng;

7.  Sản lượng lúa 199.100 tấn.

8.  Sản lượng thủy sản 59.500 tấn; Trong đó sản lượng tôm 36.000 tấn);

9.  Tỷ lệ thu gom rác thải khu vực chợ và khu dân cư tập trung đạt trên 95%;

10.  Xây dựng xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới: 07/07 xã;

11.  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn: 8,61%;

12.  Tỷ lệ hộ sử điện đạt 99,9%;

13.  Lao động được giải quyết việc làm: 4.140 lao động;

14.  Lao động qua đào tạo: 2.850 người;

15.  Vận động quỹ an sinh xã hội và quỹ vì người nghèo: 15 tỷ đồng;

16.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5% so với tổng số hộ nghèo.

17.  Tỷ lệ hộ dùng nước sạch so với tổng số hộ: 70%.

18.  Xây dựng 06 trường đạt chuẩn Quốc gia.

19.  Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân 90%;

20.  Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Sau gần hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện Hòa Bình khóa XI, đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra. Các vị đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua các Nghị Quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm  2020; Nghị quyết về Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết về việc thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020, cùng một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Để sớm đưa các Nghị Quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống, đồng chí Phạm Minh Luyến - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành phải cụ thể hóa bằng những chương trình hành động và kế hoạch cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện, hãy phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, đoàn kết sáng tạo, vượt qua khó khăn, cùng ra sức thi đua lao động sản xuất, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội trong năm mới – 2020./.

  Huỳnh Long

(Đài truyền thanh huyện)

 


Số lượt người xem: 1348 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày