SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
5
7
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Bảy, 10/08/2019, 08:40

Huyện ủy Hòa Bình - Triển khai Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày hôm qua 09 tháng 8, Huyện ủy Hòa Bình đã tổ chức cho hơn 100 cán bộ chủ chốt của huyện, gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban cấp huyện cùng các xã, thị trấn, học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 90 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kế hoạch số 90 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Huyện ủy nêu rõ, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà đã và đang quyết tâm cao, nổ lực lớn và hành động quyết liệt để vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng. Huyện ủy Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Về thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý I năm 2020. Đại hội Đảng bộ huyện không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Cũng tại hội nghị này, huyện Hòa Bình đã triển khai các Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thành lập các tiểu ban Nhân sự, tiểu ban Văn kiện và tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                                     Huỳnh Long – Hồng Đào

(Đai Truyền thanh huyện)

 

 


Số lượt người xem: 983 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày