SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
2
8
9
7
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 24/03/2020, 10:30

Huyện Hòa Bình - Hiệu quả việc thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ trưởng ấp

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp thời gian qua, huyện Hòa Bình đã tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, huyện đã đạt được những kết qủa tích cực, bước đầu đã phát huy vai trò của chi bộ ấp trong trong việc nhanh chóng đưa chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chủ trương này, đã qua cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở từng địa bàn dân cư của huyện.

Đảng viên chi bộ tham gia bỏ phiếu bầu chức danh bí thư chi bộ ấp Vĩnh Mới,

xã Vĩnh Thịnh huyện Hòa Bình (nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Theo đó, với việc tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay về cơ bản ở những nơi đã thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp ở các xã, thị trấn trong huyện đã khắc phục được những hạn chế trước đây như: công tác phối hợp giữ bí thư chi bộ và trưởng ấp nhiều khi không thống nhất, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ấp; vai trò của chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị của ấp đôi khi mờ nhạt, chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu chi bộ. Nhiều khi nghị quyết của chi bộ không sát và bao quát hết tình hình thực tế ở địa bàn ấp, có lúc chưa kịp thời trong việc nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, cũng như trong giải quyết, xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn khu dân cư …

Bên cạnh đó, ở những nơi khi chưa thực hiện nhất thể hóa chức danh này, việc phối hợp giữa bí thư chi bộ và trưởng ấp có lúc chưa được đồng thuận cao, còn lúng túng trong vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nhất là đối với những nơi trưởng ấp chưa là đảng viên qúa trình lãnh đạo của chi bộ còn gặp nhiều khó khăn hơn, việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, bí thư chi bộ đối với trưởng ấp không cao, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gặp trở ngại.

Theo lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện, đến nay hầu hết các ấp thực hiện việc nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp điều phát huy hiệu quả nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ ở ấp. Đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và là đầu mối quan trọng để truyền tải những chủ trưởng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân ở cơ sở.

Nhờ tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện khá hiệu quả chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp. Hiện nay, huyện đã có 67/68 ấp đã thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh này. Theo đồng chí Mai Cẩm Giang, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết sau khi quán triệt chủ trương của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy phải có sự quyết tâm cao, khi thực hiện chủ trương này, một người đảm nhận cả hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng ấp thì khối lượng công việc rất nhiều, do đó trong công tác cán bộ, cấp ủy cơ sở cần lựa chọn, cơ cấu, bố trí nhân sự cho hợp lý, ngoài tiêu chuẩn theo quy định cần ưu tiên những đồng chí có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm, khách quan trong thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cần phải động viên, sắp xếp nhiều đồng chí dôi dư một cách hợp lý”.

Thời điểm đầu năm 2019, toàn huyện hiện có 7/70 ấp, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp chỉ đạt 10%; Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện là tại thời điểm bầu cử trưởng ấp và đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở vào cuối năm 2019 là thời điểm thuận lợi để chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn lựa chọn, bố trí, sắp xếp nhân sự cho phù hợp. Nhờ có sự chủ động, quyết tâm cao nên đến cuối tháng 12/2019 toàn huyện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp đạt 67/68 ấp (2 ấp dự kiến sáp nhập), chiếm 98,52% (chỉ còn lại 1 ấp đang chờ sắp xếp để bố trí đạt 100% theo kế hoạch).

Đạt được kết quả trên cho thấy cấp ủy các cấp trong huyện đã có sự chỉ đạo chặt chẽ từ ban đầu, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; lấy sự đồng thuận của người dân để giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng ấp, sau khi bầu trưởng ấp thì tiếp tục giới thiệu nhân sự để bầu làm bí thư chi bộ. Đến nay, việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp của huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, chất lượng hoạt động của chi bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy từ cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giảm được đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách ở các ấp; hầu hết các công việc của ấp đều được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời trên từng lĩnh vực (tư tưởng, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự…); đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp chỉ đạo kịp thời sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao hơn.

Tuy vẫn còn những khó khăn vướng mắc nhất định trong thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp nhưng với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và sự đồng thuận cao của nhân dân, việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp sẽ đạt mục tiêu 100% kế hoạch đề ra ở tất ấp của huyện trong năm 2020 này. Qua đó khẳng định một chủ trương đúng của tỉnh, đưa Đảng ngày càng gần dân, sát dân hơn.

Xuân Thưởng (BBL)

 


Số lượt người xem: 45 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày