SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
6
6
7
Văn hóa - Xã hội Thứ Sáu, 05/01/2018, 15:00

Huyện ủy Hòa Bình - Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII cho cán bộ chủ chốt

Ngày hôm qua 05/01, Huyện ủy Hòa Bình đã tổ chức cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của huyện, gồm các đồng chí trong Ban chấp hành huyện ủy, các đồng chí nguyên là Bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; Trưởng, phó Sở, ngành cấp tỉnh đã nghĩ hưu; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban cấp huyện cùng các xã, thị trấn, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Bình Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới” và Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
 Theo đó, cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)  gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, sao cho phù hợp với từng đối tượng; phải thực hiện tốt phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự nghiên cứu tìm hiểu là chính. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi tham gia học tập, quán triệt nghị quyết nghiêm túc viết bản thu hoạch. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, để sớm đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.
                                                                                          Huỳnh Long
(Đài Truyền thanh huyện)
 

Số lượt người xem: 21359 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày