SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
4
7
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Bảy, 13/06/2020, 07:30

Huyện Hòa Bình - Triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV sửa đổi, bổ sung và thông qua tại kỳ họp thứ 8

Sáng hôm qua 12 tháng 6, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và Nghị định 19, ngày 12/02/2020 của Chính phủ, về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cho hơn 110 đại biểu, gồm các đồng chí Trưởng, phó các Ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể huyện. Cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc, Công an và công chức phụ trách Tư pháp các xã, thị trấn trong huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Ngoài ra các đại biểu còn được nghe triển khai Nghị định 19, ngày 12/02/2020 của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020. Nghị định gồm 05 chương, 31 điều quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính …  

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức các Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn nắm bắt kịp thời những nội dung cơ bản của các Luật được Quốc hội sửa đổi, bổ sung và thông qua, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa các Luật sớm đi vào cuộc sống./.

                                                                                Huỳnh Long – Hồng Đào

(Đài Truyền thanh huyện)

                                                                            

 

                                                                          

 


Số lượt người xem: 692 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày