SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
5
6
6
Tin tức - Sự kiện Thứ Ba, 09/06/2020, 13:35

Huyện Hòa Bình - Chủ động đào tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Từ yêu cầu, nhiệm vụ và khắc phục những hạn chế trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là những hạn chế, bất cập trong quy hoạch tạo nguồn cán bộ từ đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ trẻ đã được huyện Hòa Bình quan tâm hơn trong công tác lựa chọn, quy hoạch, đào tạo và đã thực hiện đổi mới hình thức, phương thức thực hiện để đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị phát huy vai trò trong quá trình rèn luyện, phấn đấu.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình trao giấy chứng nhận cho cán bộ của huyện tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 -2025

Để tạo chuyển biến trong công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, Huyện ủy Hòa Bình đã tiến hành quy hoạch, xây dựng Đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030. Đối tượng được lựa chọn của đề án gồm cán bộ trẻ dưới 35 tuổi và cán bộ nữ tuổi đời từ 35 - 40. Được chọn từ các cơ quan ban, ngành huyện và các xã, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và tiến hành bổ nhiệm các chức danh thuộc diện Huyện ủy quản lý. Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình cho biết: Đến nay huyện đã hoàn thành công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện là 122 đồng chí, có 80 đồng chí được quy hoạch cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 41 đồng chí tuổi đời dưới 40, chiếm tỷ lệ 51,25% và 27 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 33,75%. Đồng thời quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn của huyện 469 đồng chí, trong đó quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ 208 đồng chí, có 185 đồng chí tuổi đời dưới 40 chiếm tỷ lệ 88,94% và 73 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 35,09%. Nhờ làm tốt tất cả các khâu trong công tác lựa chọn, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nên qua thực tế đại hội đảng bộ các xã, thị trấn của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được nâng lên rõ nét, tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 61% và tỷ lệ nữ chiếm 20,95%.

Để thực hiện mục tiêu chủ động nguồn cán bộ dồi dào, khắc phục triệt để tình trạng hẫng hụt cán bộ, đáp ứng việc lựa chọn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035 đều là những cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín cao, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự kế thừa, chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong tình hình mới. Trong năm 2019, Huyện ủy đã tuyển chọn trên 200 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia 2 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn trong thời gian hơn 2 tháng tại huyện, do huyện phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 4 thực hiện, với nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phương pháp lãnh đạo, quản lý … Bên cạnh đó huyện cũng đã phối hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho trên 160 cán bộ ban, ngành huyện và các xã, thị trấn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Hòa Bình phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đạt từ 40% trở lên và tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy huyện đạt từ 30% trở lên; cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 20% trở lên và các tỷ lệ này cũng được đặt mục tiêu phấn đấu tăng dần ở các giai đoạn của các nhiệm kỳ tiếp theo. Nguyên tắc, quy trình lựa chọn trong việc quy hoạch cán bộ được Huyện ủy Hòa Bình thực hiện trong thời gian qua cơ bản được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn những cán bộ trẻ, cán bộ nữ với nhau; nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và đảm bảo các bước. Việc lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch, Đề án tạo nguồn cán bộ đảm bảo hài hòa, cân đối về cơ cấu cán bộ, cơ cấu giữa các ngành, lĩnh vực công tác.

Để việc quy hoạch và Đề án tạo nguồn cán bộ đạt hiệu quả, hàng năm Huyện ủy Hòa Bình đều thực hiện việc luân chuyển, tăng cường nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý về các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường của cán bộ, qua đó giúp cán bộ được rèn luyên, thử thách thêm qua thực tiễn và qua thời gian công tác của từng cán bộ điều có xem xét, đánh giá đảm bảo chất lương cán bộ nguồn ngay từ khâu đầu vào. Từ đó, vừa đảm bảo tăng được tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ vừa  đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong tất cả các khâu trong công tác cán bộ.

Xuân Thưởng

 


Số lượt người xem: 243 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày