SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
6
8
9
8
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 24/06/2020, 14:50

Huyện Hòa Bình - Tạo chuyển biến về chất trong công tác phát triển đảng viên

Xác định nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung. Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng ở huyện Hòa Bình đã tập trung quán triệt triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phát triển đảng viên, do vậy đã tạo những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên, góp phần xây dựng, củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị.

 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Trung tâm Chính trị huyện tổ chức

 

Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên đều đạt so với kế hoạch đề ra; tuy nhiên, kết quả số lượng đảng viên được kết nạp mới giữa các năm không đều, năm sau thấp hơn năm trước. Qua đó, công tác phát triển đảng viên mới, nhất là ở các đảng bộ xã, thị trấn của huyện đã gặp một số khó khăn nhất định. Do vậy để đạt được chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên về cả hai mặt chất lượng và số lượng; hàng năm, bên cạnh việc ban hành văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chương trình thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Các đảng bộ xã, thị trấn và đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về tầm quan trọng về nhiệm vụ phát triển đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; phân công từng cấp ủy viên và bố trí từng cấp ủy viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan, các xã, thị trấn có kinh nghiệm trong công tác Đảng, uy tín và am hiểu phong tục, tập quán địa phương, phân công về sinh hoạt chi bộ ấp để làm hạt nhân trong việc xây dựng phong trào, xây dựng lực lượng nòng cốt, giúp cơ sở, địa phương trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời là hạt nhân trong việc phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện, môi trường để quần chúng rèn luyện, phấn đấu để được chăm bồi kết nạp Đảng. Với phương châm tập trung chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, những nơi còn số lượng đảng viên ít, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo chưa có đảng viên, chi bộ Đảng để tập trung quy hoạch tạo nguồn và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên là người tại chỗ. Vì vậy đến nay, huyện Hòa Bình không chỉ đạt được mục tiêu tăng số lượng đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên là đồng bào có đạo mà còn xóa được tình trạng  địa bàn ấp trắng đảng viên và chi bộ Đảng.

Với chủ trương “sát, trúng, đúng” và đi đôi với việc đạt về số lượng phải nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng tổ chức đảng cơ sở. Thời gian qua, hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng (nhất là đảng ủy các xã, thị trấn) kịp thời xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm cho từng chi bộ trực thuộc; quan tâm công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp. Các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, hội viên, quần chúng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Các phong trào hành động cách mạng nổi bậc đã thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng tham gia như: Phong trào tuổi trẻ huyện Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp - lập nghiệp; phong trào thanh niên tình nguyện; phong trào ấp an toàn về an ninh trật tự và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương từ huyện đến cơ sở… Qua đó, cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã lựa chọn, bình xét nhiều quần chúng thật sự ưu tú, nổi bật, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có động cơ, mục đích lý tưởng vào đảng đúng đắn, trong sáng, rõ ràng, được đánh giá tốt đưa vào diện chăm bồi, giao nhiệm vụ thử thách và lập danh sách giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Kết quả, trong giai đoạn từ năm 2015 - 2019, đã tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng 311/463, đạt 67,17% so tổng số đoàn viên được giới thiệu; Công đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng 215/278, đạt 77,34% so tổng số đoàn viên được giới thiệu.

Trong các đợt sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đã tổ chức thực hiện khá tốt việc xem xét, ra nghị quyết chọn quần chúng ưu tú vào danh sách đối tượng đảng; giao nhiệm vụ để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đối tượng phát triển đảng phấn đấu vào Đảng; tạo điều kiện cho đối tượng phát triển đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và làm thủ tục kết nạp vào Đảng… Để đảm bảo quy định, hàng năm, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị nhận thức, hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng để quần chúng ưu tú có động cơ phấn đấu vào Đảng. Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 800 quần chúng ưu tú.

Đồng chí Long Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hòa Bình - Trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới huyện Hòa Bình năm 2020

Trong 5 năm qua, huyện đã kết nạp 424 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.804 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,37% dân số. Trong đó, đảng viên nữ 214 đảng viên, chiếm tỷ lệ 50,47%; đảng viên người dân tộc 11 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,59%; đảng viên là người theo tôn giáo 5 đảng viên, chiếm tỷ lệ 1,17%; một số đơn vị có chuyển biến tốt trong việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện khá tốt công tác phát triển đảng viên mới như: Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ xã Vĩnh Bình, Đảng bộ xã Vĩnh Hậu, Đảng bộ xã Vĩnh Mỹ B. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp không ngừng được nâng lên; đa số đảng viên được kết nạp có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý thức rèn luyện phấn đấu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu; có ý thức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn bó mật thiết với quần chúng nơi công tác và nơi cư trú. Có 323/424 đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, chiếm tỷ lệ 76,17%. Trong đó: Trình độ đại học: 150 đảng viên, chiếm tỷ lệ 46,43%; trình độ cao đẳng: 82 đảng viên, chiếm tỷ lệ 25,38%; trình độ Trung cấp: 89 đảng viên, chiếm tỷ lệ 27,55%.

Xuân Thưởng


Số lượt người xem: 104 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày