SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
5
1
6
Chính sách ưu đãi đầu tư Thứ Bảy, 08/08/2020, 13:26
Chính sách ưu đãi đầu và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước  (02/03)
I. ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp * Thuế suất ưu đãi 1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với: a) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo ...
Xem theo ngày Xem theo ngày