SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
5
7
2
Quy hoạch phát triển Thứ Bảy, 08/08/2020, 13:34
Chính sách ưu đãi đầu và hỗ trợ đầu tư của Nhà nước  (02/03)
I. ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp * Thuế suất ưu đãi 1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với: a) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo ...
Các dự án kêu gọi đầu tư  (24/02)
TT Tên dự án Địa điểm Thông số kỹ thuật Hình thức đầu tư Vốn đầu tư (tỷ đồng) CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 01 Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Huyện Hòa Bình Chưa dự kiến 100% vốn của nhà đầu tư 30 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày