SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
8
1
3
0

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

 

 

 

 

 

THỊ TRẤN HÒA BÌNH

ĐT: 0781. 3880184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Bí thư:                    Lê Hồng Thắm

    2. Phó BT:                  Nguyễn Quốc Hòa

     3. Phó BT, CT. UBND: Trần Minh Hiền

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ MINH DIỆU

ĐT: 0781. 3880230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:              Phú Văn Khải

   2. Phó BT:            Nguyễn Tấn Phúc

   3. CT. UBND:        Châu Thanh Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH MỸ A

ĐT: 0781.3880112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:             Nguyễn Minh Hoàng

   2. Phó BT:           Quách Thu Phong

   3. CT. UBND:       Nguyễn Văn Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH MỸ B

ĐT: 0781.3880482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:             Phan Tấn Miền

   2. Phó BT:           Hồ Hoàng Tuấn

   3. CT. UBND:       Huỳnh Văn Tính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH HẬU

ĐT: 0781. 3899038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:               Phạm Chí Nguyện

   2. Phó BT:             Trần Thị Hồng Lan

   3. CT. UBND:         Nguyễn Văn Mười

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH HẬU A

ĐT: 0781. 3504349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:               Trần Văn Thống

   2. PBT:                  Trần Thị Hồng Lan

   3. CT. UBND:         Châu Thanh Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH BÌNH

ĐT: 0781. 3893707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:               Phạm Minh Luyến

   2. Phó BT:             Lê Tấn Đạt

   3. CT. UBND:         Nguyễn Văn Trọng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH THỊNH

ĐT: 0781. 3892717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:              Cổ Tân Xuyên

   2. Phó BT:            Trần Thanh Hùng

   3. CT. UBND:        Hứa Văn Quang