SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
2
2
3

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

 

 

 

 

 

THỊ TRẤN HÒA BÌNH

ĐT: 0781. 3880184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Bí thư:                    Trần Minh Hiền

    2. Phó BT:                   Nguyễn Quốc Hòa

     3. Phó BT, CT. UBND: Phan Thanh Nhàn

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ MINH DIỆU

ĐT: 0781. 3880230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:               Trần Minh Thới

   2. Phó BT:             Nguyễn Tấn Phúc

   3. CT. UBND:        Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH MỸ A

ĐT: 0781.3880112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:              Phạm Văn Các

   2. Phó BT:            Trần Thị Mộng Thi

   3. CT. UBND:       Trần Nghiệp Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH MỸ B

ĐT: 0781.3880482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:              Huỳnh Văn Tính

   2. Phó BT:            Võ Thị Kim Thùy

   3. CT. UBND:       Nguyễn Tuấn Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH HẬU

ĐT: 0781. 3899038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:               Huỳnh Thanh Du

   2. Phó BT:             Nguyễn Văn Út

   3. CT. UBND:        Trần Việt Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH HẬU A

ĐT: 0781. 3504349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:               Nguyễn Thị Hằng

   2. PBT:                  Trần Minh Trung

   3. CT. UBND:        Nguyễn Duy Hân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH BÌNH

ĐT: 0781. 3893707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư:                           Lý Hoài Phong

   2. Phó BT, CT. UBND:      Trương Văn Hổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ VĨNH THỊNH

ĐT: 0781. 3892717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Bí thư, CT. UBND:    Hứa Văn Quang

   2. Phó BT:                    Trần Quốc Tính