SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
4
1
9
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Ban Quản lý dự án
2 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu Ban Quản lý dự án
3 Giải quyết chế độ đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần Giải quyết chế độ đối với người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
4 Tiếp nhận hồ sơ cấp chứng nhận hành nghề dược tư nhân Tiếp nhận hồ sơ cấp chứng nhận hành nghề dược tư nhân Phòng Y tế
5 Tiếp nhận hồ sơ chứng nhận bài thuốc gia truyền Tiếp nhận hồ sơ chứng nhận bài thuốc gia truyền Phòng Y tế
6 Tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân Tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược tư nhân Phòng Y tế
7 Thủ tục công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thủ tục công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ
8 Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” , “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” , “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” Phòng Nội vụ
9 Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm công tác Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm công tác Phòng Nội vụ
10 Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chuyên đề, chương trình công tác, các cuộc vận động Phòng Nội vụ
11 Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích đột xuất Thủ tục tặng “Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện” khen thưởng thành tích đột xuất Phòng Nội vụ
12 Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Phòng Nội vụ
13 Thủ tục đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” Thủ tục đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” Phòng Nội vụ
14 Thủ tục đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” Thủ tục đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” Phòng Nội vụ
15 Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Phòng Nội vụ
16 Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm công tác Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm công tác Phòng Nội vụ
17 Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích đột xuất Thủ tục đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” khen thưởng thành tích đột xuất Phòng Nội vụ
18 Thủ tục đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp Thủ tục đề nghị xét tặng: Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Mỹ;; Huân chương, Huy chương của Chủ tịch nước về thành tích kháng chiến chống Pháp Phòng Nội vụ
19 Thủ tục đề nghị xét tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ Thủ tục đề nghị xét tặng “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh” khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ Phòng Nội vụ
20 Thủ tục đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Thủ tục đề nghị tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Phòng Nội vụ
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối212 thủ tục