SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
5
5
7
2
4

MẶT TRẬN ĐOÀN THỂ

 

 

 

 

 

 

 

UB. MẶT TRẬN TỔ QUỐC

ĐT: 07813.880633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:     Hứa Ngọc Thoanh

     2. Phó CT:      Huỳnh Tài Em

     3. Phó CT:      Trần Văn Bạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

ĐT: 07813.880641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:     Trịnh Phương Dung

     2. Phó CT:      Phạm Hồng Đượm

     3. Phó CT:      Dương Tuyết Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

ĐT: 07813. 880785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:      Phạm Chiến Thắng

     2. Phó CT:       Huỳnh Văn Mến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN

ĐT: 07813.880219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:      Nguyễn Hữu Tài

     2. Phó CT:       Trần Văn Lắm

     3. Phó CT:       Đoàn Quốc Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN ĐOÀN

ĐT: 07813.880293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Bí thư:        Trần Thị Mộng Thi 

    2. Phó BT:      Nguyễn Ngọc Phương

    3. Phó BT:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

ĐT: 07813.880408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:      Châu Thị Mướt

     2. Phó CT:        Võ Tấn Phước