SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
6
5
0

MẶT TRẬN ĐOÀN THỂ

 

 

 

 

 

 

 

UB. MẶT TRẬN TỔ QUỐC

ĐT: 07813.880633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:     Phú Văn Khải

     2. Phó CT:      Lâm Hoàng Nam

     3. Phó CT:      Trần Thanh Thoảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

ĐT: 07813.880641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:    Trần Thị Hiền

     2. Phó CT:      Trần Thị Mỹ Nhân

     3. Phó CT:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

ĐT: 07813. 880785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:      Phạm Chiến Thắng

     2. Phó CT:       Huỳnh Văn Mến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN

ĐT: 07813.880219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:      Nguyễn Hoàng Thơ

     2. Phó CT:       Đoàn Quốc Thống

     3. Phó CT:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN ĐOÀN

ĐT: 07813.880293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Bí thư:        Trần Thị Mộng Thi 

    2. Phó BT:      Nguyễn Phong Phú

    3. Phó BT:      Huỳnh Chí Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

ĐT: 07813.880408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Chủ tịch:      Châu Thị Mướt

     2. Phó CT:        Lê Thanh Hảo