SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
6
3
4
0

KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Chủ tịch:               Phạm Minh Luyến

    2. Phó CT TT:           Phạm Chí Nguyện

    3. P. Ban Pháp chế: Lý Kim Quyên

    4. P. Ban KT- XH:         Nhan Xuân Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC

UBND HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Chủ tịch:            Dương Văn Thới

    2. Phó CT:             Mã Thanh Phương

    3. Phó CT:             Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP HĐND – UBND HUYỆN

ĐT: 0781.3880333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh VP:         Nguyễn Văn Trọng

 2. Phó VP QT:       Trần Việt Thùy

 3. Phó VP TH:       Phạm Thanh Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NN&PTNT

ĐT: 0781.3880356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:     Cổ Tân Xuyên

2. P. Trưởng phòng: Võ Văn Minh

3. P. Trưởng phòng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ &

HẠ TẦNG

ĐT: 0781.3880324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:       

2. P.Tr phòng:             Đặng Chí Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

ĐT: 0781. 3880533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:      Trần Văn Thống 

2. P.Trưởng phòng:   Trần Ngọc Phương

3. P.Trưởng phòng:   Trần Thị Đỗ Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH -

TÀI CHÍNH

ĐT: 0781. 3880330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:

2. P. Tr phòng:     Lê Hoàng Tuấn

3. P. Tr phòng:     Đỗ Quốc Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

ĐT: 0781. 3880390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng phòng:     Phan Tấn Miền

 2. P. Trưởng phòng: Phạm Hồng Đượm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG LĐ, TB & XH

ĐT: 0781. 3880328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng phòng:     Lê Mỹ Hạnh

 2. P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hùng

 3. P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH TRA NHÀ NƯỚC

ĐT: 0781.3880337

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh Thanh tra: Trịnh Thanh Thoại

 2. Phó Chánh TT:     Nguyễn Minh Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP

ĐT: 0781. 6260113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng phòng:   Huỳnh Thanh Trung

 2. Trưởng phòng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ

THÔNG TIN

ĐT: 0781. 3880329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:      Châu Thanh Sang

2. P. Trưởng phòng:      Đỗ Phương Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

ĐT: 0781. 3882178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:       

2. P. Trưởng phòng:    Lê Chí Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀI TRUYỀN THANH

ĐT: 0781. 3880223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng Đài:       Châu Tấn Hưng

2. P. Trưởng Đài:   Nguyễn Thanh Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG DÂN TỘC

ĐT: 0781. 3883360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:      Trịnh Phương Dung

2. P. Trưởng phòng:      Đoàn Quốc Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

ĐT: 0781.3880321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:          Trương Quốc Bửu

2. Phó Giám đốc:   Trần Thị Kim Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

ĐT: 0781.3880320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chỉ huy trưởng Hồ Văn Đài

 2. Chính trị viên:      Lê Quốc Thắng

 3. CHP-TMT:          Trần Văn Hữu

 4. Chỉ huy phó:       Lương Văn Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG AN

ĐT: 0781. 3880331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng Công an:  Lê Minh Hải

2. P.Tr Công an:       Trần Thanh Liêm

3. P.Tr Công an      Trần Văn Định

4. P.Tr Công an:       Võ Thành Vững

5. P.Tr Công an     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ

ĐT: 0781. 3882779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:           Huỳnh Mừng Em

2. Phó Giám đốc:   Trần Xuân Đức

3. Phó Giám đốc:   Cao Trúc Nha

4. Phó Giám đốc:   Lưu Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THI HÀNH

ÁN DÂN SỰ

ĐT: 0781. 3880286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi cục trưởng   Nguyễn Hữu Thẳng

2. Chi cục phó:         Nguyễn Hồng Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN

ĐT: 0781. 3880382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chánh án:           Tào Ngọc Phượng   

2. Phó Chánh án:    Lưu Thanh Danh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SOÁT

ĐT: 0781. 3880313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viện trưởng:        Lê Hồng Quân

2. Phó Viện trưởng: Lê Thị Hồng Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM VH-TT

ĐT: 0781. 3880263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:           Lê Ánh Hồng

2. Phó Giám đốc:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

ĐT: 0781. 3883499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Đặng Văn Hưng

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Đặng Kim Hiền

3. Phó Giám đốc: Trần Xuân Trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

ĐT: 0781. 3881974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc:        Long Quang Dũng

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Tư Duy

 3. Phó Giám đốc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG CS-XH

ĐT: 0781. 3881998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc:         Lê Thanh Võ

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

ĐT: 0781. 3880322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc:        Lê Đình Thục Nghi

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC

ĐT: 0781. 2217901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phó Giám đốc: Võ Minh Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Tăng Văn Chiến      

2. P. Giám đốc:    Nguyễn Văn Niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Trần Thị Tươi

2. Phó Giám đốc: Phạm Thị Ngọc Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT

LÊ THỊ RIÊNG

ĐT: 0781. 3880359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hiệu trưởng:       Thái Đình Hướng

 2. P.Hiệu trưởng:    Nguyễn Thị Xuyến

 3. P.Hiệu trưởng:    Trần Minh Hậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT và THCS TRẦN VĂN LẮM

ĐT: 0781. 3893729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hiệu trưởng:       Nguyễn Văn Bãy

 2. P.Hiệu trưởng:    Trần Nhật Bằng

 3. P.Hiệu trưởng:    Lý Văn Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

ĐT: 0781. 3880363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:         Đặng Minh Lầu

2. Phó Giám đốc:  Lưu Thị Hồng Vân

3. Phó Giám đốc: Tăng Phương Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐÔNG Y

ĐT: 0781. 3880344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chủ tịch:         Phan Thanh Hùng

2. Phó Chủ tịch:  Nguyễn Văn Thơ

3. Phó Chủ tịch:  Thạch Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐT: 0781. 3881601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng ban:    Trang Quang Viễn

2. P.Trưởng ban: Nguyễn Văn Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THUẾ

ĐT: 0781. 3880300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi cục trưởng:     Văn Sơn

2. P.Chi cục trưởng:  Đinh Công Oánh

3. P.Chi cục trưởng:  Mã Chiến Lũy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƯU ĐIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Nguyễn Văn Do

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM

VIỄN THÔNG

ĐT: 0781. 3883126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Tống Minh Bạch

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN

ĐT: 0781. 3882184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:       

2. Phó Giám đốc: Đào Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ NUÔI TRỒNG

THỦY SẢN

ĐT: 0982189169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổ trưởng:   Trần Minh Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

ĐT: 0781. 3880220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi cục trưởng:    Dương Hoàng Thái

2. P.Chi cục trưởng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

ĐT: 0781. 3880850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chủ tịch:         Đỗ Văn Đồng

2. Phó Chủ tịch:  Lê Chí Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐT: 0781. 3880407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Lê Thị Hiên

2. Phó Giám đốc: Dương Tuyết Hạnh