SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
2
3
7
0

KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Chủ tịch:               Long Quang Dũng

    2. Phó CT TT:           Phạm Chí Nguyện

    3. P. Ban Pháp chế: Lý Kim Quyên

    4. P. Ban KT- XH:         Nhan Xuân Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯỜNG TRỰC

UBND HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Chủ tịch:            Dương Văn Thới

    2. Phó CT TT:         

    3. Phó CT:             Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP HĐND – UBND HUYỆN

ĐT: 0781.3880333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh VP:         Nguyễn Văn Trọng

 2. Phó VP QT:       Trần Việt Thùy

 3. Phó VP TH:       Phạm Thanh Ngoan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NN&PTNT

ĐT: 0781.3880356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:     Mã Thanh Phương

2. P. Trưởng phòng: Võ Văn Minh

3. P. Trưởng phòng: Nguyễn Duy Hân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KINH TẾ &

HẠ TẦNG

ĐT: 0781.3880324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:       Huỳnh Văn Tính

2. P.Tr phòng:           Đặng Chí Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

ĐT: 0781. 3880533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:     Trần Văn Thống 

2. P.Trưởng phòng:  Trần Ngọc Phương

3. P.Trưởng phòng:   Trần Thị Đỗ Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH -

TÀI CHÍNH

ĐT: 0781. 3880330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng: Lê Mỹ Hạnh

2. P. Tr phòng:    Lê Hoàng Tuấn

3. P. Tr phòng:    Đỗ Quốc Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG NỘI VỤ

ĐT: 0781. 3880390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng phòng:    

 2. P. Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Du

 3. P. Trưởng phòng: Phạm Hồng Đượm 

 4. P. Trưởng phòng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG LĐ, TB & XH

ĐT: 0781. 3880328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng phòng:     Lê Minh Đầy

 2. P. Trưởng phòng:

 3. P. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH TRA NHÀ NƯỚC

ĐT: 0781.3880337

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chánh Thanh tra: Trần Minh Dũng

 2. Phó Chánh TT:     Nguyễn Minh Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP

ĐT: 0781. 6260113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Trưởng phòng:    Huỳnh Thanh Du

 2. Trưởng phòng:   Phạm Hồng Đượm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ

THÔNG TIN

ĐT: 0781. 3880329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:      Trần Thị Hiền

2. P. Trưởng phòng:    Đỗ Phương Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG Y TẾ

ĐT: 0781. 3882178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:       

2. P. Trưởng phòng:    Lê Chí Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀI TRUYỀN THANH

ĐT: 0781. 3880223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng Đài:       Châu Tấn Hưng

2. P. Trưởng Đài:   Nguyễn Thanh Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG DÂN TỘC

ĐT: 0781. 3883360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:      Trần Thanh Thúy

2. P. Trưởng phòng:     Đoàn Quốc Khởi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

ĐT: 0781.3880321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:          Trương Quốc Bửu

2. Phó Giám đốc:   Trần Thị Kim Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

ĐT: 0781.3880320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Chỉ huy trưởng Hồ Văn Đài

 2. Chính trị viên:      Lê Quốc Thắng

 3. CHP-TMT:          Trần Văn Hữu

 4. Chỉ huy phó:       Lương Văn Thắm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG AN

ĐT: 0781. 3880331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng Công an:  Tăng Ánh Hồng

2. P.Tr Công an:       Trần Thanh Liêm

3. P.Tr Công an      Trần Văn Định

4. P.Tr Công an     Võ Thành Vững

5. P.Tr Công an     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ

ĐT: 0781. 3882779

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:          Cao Trúc Nha

2. Phó Giám đốc:   Trần Xuân Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THI HÀNH

ÁN DÂN SỰ

ĐT: 0781. 3880286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi cục trưởng   Nguyễn Hữu Thẳng

2. Chi cục phó:         Nguyễn Hồng Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN

ĐT: 0781. 3880382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chánh án:           Tào Ngọc Phượng   

2. Phó Chánh án:    Lưu Thanh Danh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN KIỂM SOÁT

ĐT: 0781. 3880313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viện trưởng:        Lê Hồng Quân

2. Phó Viện trưởng: Lê Thị Hồng Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM THÚ Y

ĐT: 0781.3880246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trạm trưởng:      Nguyễn văn Tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM BẢO VỆ

THỰC VẬT

ĐT: 0975754356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trạm trưởng:     Nguyễn Văn Hược

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG –

KHUYẾN NGƯ

ĐT: 0939592200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng trạm:      Hà Văn Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM VH-TD-TT

ĐT: 0781. 3880263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:           Châu Thanh Sang

2. Phó Giám đốc:    Trương Công Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM DS-KHHGĐ

ĐT: 0781. 3880387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Nguyễn Thị Hồng Loan

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Kim Xinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT DỊCH VỤ ĐÔ THỊ

ĐT: 0781. 3883499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Quách Văn Khải

2. Phó Giám đốc: Đặng Văn Hưng

3. Phó Giám đốc: Trần Xuân Trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

ĐT: 0781. 3881974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc:        Đinh Văn Huyền

 2. Phó Giám đốc: Trần Bá Đương

 3. Phó Giám đốc: Tô Hùng Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG CS-XH

ĐT: 0781. 3881998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc:         Lê Thanh Võ

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

ĐT: 0781. 3880322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Giám đốc:        Trần Văn Cường

 2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC

ĐT: 0781. 2217901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phó Giám đốc: Võ Minh Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM GDTX

ĐT: 0781. 3880362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Nguyễn Văn Niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

ĐT: 0781. 3883038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Trần Thị Tươi

2. Phó Giám đốc: Phạm Thị Ngọc Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT

LÊ THỊ RIÊNG

ĐT: 0781. 3880359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hiệu trưởng:       Thái Đình Hướng

 2. P.Hiệu trưởng:    Nguyễn Thị Xuyến

 3. P.Hiệu trưởng:    Trần Minh Hậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT và THCS TRẦN VĂN LẮM

ĐT: 0781. 3893729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hiệu trưởng:       Nguyễn Văn Bãy

 2. P.Hiệu trưởng:    Trần Nhật Bằng

 3. P.Hiệu trưởng:    Lý Văn Tấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

ĐT: 0781. 3880363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:         Đặng Minh Lầu

2. Phó Giám đốc:  Lưu Thị Hồng Vân

3. Phó Giám đốc: Tăng Phương Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐÔNG Y

ĐT: 0781. 3880344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chủ tịch:         Phan Thanh Hùng

2. Phó Chủ tịch:  Nguyễn Văn Thơ

3. Phó Chủ tịch:  Thạch Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CƠ BẢN

ĐT: 0781. 3881601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng ban:    Trang Quang Viễn

2. P.Trưởng ban: Nguyễn Văn Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THUẾ

ĐT: 0781. 3880300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi cục trưởng:     Văn Sơn

2. P.Chi cục trưởng:  Đinh Công Oánh

3. P.Chi cục trưởng:  Mã Chiến Lũy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƯU ĐIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Nguyễn Văn Do

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM

VIỄN THÔNG

ĐT: 0781. 3883126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Tống Minh Bạch

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ VIỆN

ĐT: 0781. 3882184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Lê Ánh Hồng

2. Phó Giám đốc: Đào Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ NUÔI TRỒNG

THỦY SẢN

ĐT: 0982189169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổ trưởng:   Trần Minh Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

ĐT: 0781. 3880220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi cục trưởng:     Lê Hữu Chí

2. P.Chi cục trưởng:  Dương Hoàng Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

ĐT: 0781. 3880850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chủ tịch:         Đỗ Văn Đồng

2. Phó Chủ tịch:  Lê Chí Thiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐT: 0781. 3880407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc:        Lê Thị Hiên

2. Phó Giám đốc: Dương Tuyết Hạnh